• Home
  • Nieuws
  • Van elkaar leren en elkaar inspireren tijdens waardevolle kennisdeelsessie

Waardevolle kennisdeelsessie Reablement, VPT, Sociale Benadering Dementie en Virtuele Thuiszorg

Rond de 60 zorgprofessionals deelden donderdag 1 februari in Landvast in Alblasserdam hun kennis en ervaring over Reablement, Volledig Pakket Thuis (VPT), Sociale Benadering Dementie (SBD) en Virtuele Thuiszorg. Een mix van  managers, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, beleidsadviseurs en teamleiders van verschillende organisaties uit de regio beleefden een inspirerende, waardevolle middag die vraagt om een vervolg. ,,Het is niet alleen goed om elkaar te ontmoeten, maar juist ook om van elkaar te leren en elkaar te inspireren’’, aldus projectleider Reablement/VPT Betty Ambaum. Samen met Conny Bouwer, projectleider Sociale Benadering Dementie, nam zij het initiatief voor deze bijeenkomst.

Regionaal wordt er al de nodige ervaring opgedaan met werkwijzen en methoden die bijdragen aan het veilig langer thuis wonen van ouderen. Er lopen pilots Reablement en er wordt ervaring opgedaan met het Volledig Pakket Thuis in de wijk en Virtuele Thuiszorg. Ook de Sociale Benadering Dementie krijgt aandacht. De casemanagers Dementie kregen eerder een workshop over SBD en in het project Zorgzame Buurt in Papendrecht staat deze benadering van mensen met een vorm van dementie centraal. ,,We zien dat op verschillende plekken in onze regio met verschillende methoden wordt gewerkt of geëxperimenteerd”, zegt Conny Bouwer. "Met deze bijeenkomst willen we de professionals die hiermee bezig zijn of die plannen hebben om met een van deze thema’s aan de slag te gaan bij elkaar brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.”

Gevarieerd programmaOm dit te bereiken was er een gevarieerd programma samengesteld waarin vanuit verschillende invalshoeken de thema’s belicht werden. De opening en toelichting op de VVT Alliantie Waardenland kwam voor rekening van Waardeburgh bestuurder Michiel van der Vlies. Daarna volgde een presentatie van Judith Schulten – Goudriaan, wijkverpleegkundige bij Aafje waarin zij een nieuwe werkwijze voor de intake presenteerde, namelijk meteen multidisciplinair opzetten met een centrale rol voor de wijkverpleegkundige.

Jacco Lamper, bestuurder van Internos Thuiszorg, vertelde over hun route om VPT goed in te zetten bij multiculturele bevolkingsgroepen in Rotterdam en Dordrecht. Jacco Van Dijk van De Blije Borgh ging in op hoe zij als relatief kleine organisatie toch gestart zijn met virtuele thuiszorg. Paula Pontier van de Ketenzorg Dementie Waardenland hield een mooi persoonlijk en inspirerend verhaal in relatie tot de Sociale Benadering Dementie.

Buurtsessies


Daarna was het tijd om in drie verschillende ‘buurtsessies’ met elkaar in gesprek te gaan. Er werden veel vragen gesteld en praktische informatie met elkaar gedeeld. Brenda van Zeeland van de Innovatiefabriek sloot de bijeenkomst af met een presentatie waarin innovatie verbonden werd met de dagelijkse praktijk van de zorgprofessionals.
Buurtsessies tijdens kennisdeelsessie

Inzichten opdoen en onderzoeken wat past bij de eigen organisatieAanwezige Iris Visser is projectleider VPT bij De Blije Borgh en kijkt positief terug op de bijeenkomst. Zij deed meerdere inzichten op. ,,Ik vond het heel waardevol en inzichtelijk om te horen hoe andere instellingen Reablement toepassen en hoe zij de indicatiestelling doen”, vertelt ze. ,,Maar ook de presentatie over de innovaties uit het Innovatielab en het gebruik van de themakaart inspireerde mij. Mijn kennis werd echt verbreed door de mogelijkheden die er allemaal zijn. Als kleinere zorgorganisatie kunnen wij daar zeker mooie punten uit pakken om eventueel toe te passen en te testen hoe dit kan werken voor ons.”

Dat laatste vindt projectleider Conny Bouwer een belangrijk punt. ,,Ik merkte dat veel aanwezigen geïnspireerd raakten door de verschillende presentaties, maar voor iedere organisatie werkt het weer anders om iets door te voeren”, zegt ze. ,,Dat is ook het waardevolle van deze bijeenkomst. Met kennis en ideeën naar huis gaan en daarmee onderzoeken wat past bij de eigen organisatie.”

Daniëlle Uljee, teamleider thuiszorg bij De Merwelanden, kijkt ook goed terug op de bijeenkomst. ,,Bij ons wordt al veel ervaring opgedaan met het Volledig Pakket Thuis”, zegt ze. ,,Ook heb ik al een aantal bijeenkomsten over Reablement bijgewoond. Toch haalde ik ook bij deze bijeenkomst weer nieuwe kennis op. Met name de presentatie van Judith sprak mij erg aan, Ik neem de multidisciplinaire aanpak van de intake zeker mee naar mijn eigen organisatie.’’

Op naar de vervolgbijeenkomstProjectleiders Betty Ambaum en Conny Bouwer zijn tevreden over het verloop van de bijeenkomst. ,,Het was goed om te merken dat aanwezigen met nieuwe kennis en geïnspireerd naar huis gingen”, zegt Conny. ,,Ik hoop ook echt dat de deelnemers stappen binnen de eigen organisatie gaan zetten.” ,,We gaan nu nadenken over een vervolg op deze bijeenkomst”, zegt Betty,, Een aantal aanwezigen gaf bij ons aan dat ze de paramedici en vertegenwoordigers van welzijnsorganisaties misten. Een goede tip voor de volgende bijeenkomst. We zullen deze groepen dan zeker uitnodigen. Wij gaan graag aan de slag met het concept voor het vervolg en nodigen een ieder uit om met ons mee te denken hierover.”

Meer weten?


Wil je meer weten over lopende projecten binnen de alliantie?
Hier lees je meer over het project Reablement.
Meer informatie over het project Volledig Pakket Thuis (VPT) vind je hier.
Lees hier meer over hoe we de sociale benadering dementie binnen organisaties in de praktijk brengen.
Hier lees je meer over het project rondom virtuele thuiszorg.