Met de Sociale Benadering Dementie stellen we de mens centraal in plaats van de patiënt. De huidige benadering van mensen met dementie richt zich te veel op het ziektebeeld en te weinig op wat iemand op sociaal gebied nodig heeft. Binnen Regio Waardenland vinden we het belangrijk om juist vanuit de mens en zijn of haar behoeften te denken en te handelen. Wat kan hij of zij nog wel en wat heeft iemand nodig in het dagelijks leven om erbij te blijven horen? Als je dit in praktijk brengt, verhoogt dit de kwaliteit van leven van zowel de persoon met een vorm van dementie als de mantelzorg. Daarom willen we de sociale benadering dementie in zoveel mogelijk organisaties in praktijk brengen. Dat doen we in eerste instantie projectmatig.

Hoe doen we dat?

We gebruiken de methode van Sociale Benadering Dementie van Anne Mei The. Op de website socialebenadering.nl is een compleet stappenplan te vinden, dat we in onze regio als uitgangspunt gebruiken. Op 9 juni 2023 is er voor alle casemanagers dementie van Waardenland door  TAO of Care, de stichting van Anne Mei The, een presentatie gegeven hierover.  Nu is het aan de organisaties om een plan van aanpak te maken en hun medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers hierin mee te nemen.

Contactpersonen

Projectleider: Conny Bouwer (mobiel: 06 28 77 12 17) coördineert de implementatie, verzorgt de kennisdeling en faciliteert waar dat nodig en gewenst is.

Paula Pontier, coordinator Ketenzorg Dementie, is eveneens aanjager van dit project. Zij verzorgde het nagesprek na de filmvoorstellingen van Human Forever, die werden georganiseerd door de VVT alliantie. Hier gingen we met bezoekers het gesprek aan over dementie.  Hier vind je het hele interview.

Interessante websites
www.socialebenadering.nl
Filmpjes over Sociale benadering vind je hier
Vanzorgnaargewoonleven.nl