Over VVT alliantie Waardenland

De VVT Alliantie Waardenland is een netwerk van 15 ouderenzorgorganisaties en werkt in twee sub-regio’s aan passende, regionale zorg voor ouderen. De subregio’s zijn Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijf Heerenlanden. Het uitgangspunt is dat ouderen zo lang mogelijk thuis wonen: thuis als het kan, zelf als het kan en digitaal als het kan. We werken aan deze uitdaging met drie programmalijnen: arbeidsmarkt en opleiden, wonen en zorgaanbod en innovatie en data.

Dagelijks bestuur

De regie over de samenwerking en alle projecten die lopen, is in handen van het Dagelijks Bestuur. Dat bestaat uit:

Sander van Ijsselijk, voorzitter

Bestuurder van De Lange Wei en voorzitter VVT Alliantie Waardenland

Corrie van Randwijk, bestuurslid

Bestuurder van de Merwelanden en voorzitter subregio Drechtsteden

Sandra Harsveldt, bestuurslid

Directeur Wijkverpleging, Expertisecentrum en Zorgcentra bij Rivas en voorzitter subregio AV

Mark van Driest, bestuurslid

Bestuurslid en inkoper langdurige zorg bij VGZ
Programmamanagement

Het programmamanagement wordt verzorgd door Anne van Riet-Keulen. Zij zorgt dat de projectleiders goed hun werk kunnen doen, legt verbindingen en bewaakt de voortgang van alle projecten. Ook is zij verantwoordelijk voor het budgetbeheer en heeft zij de contacten met het Dagelijks Bestuur en relevante externe partijen.

Projectleiders
Binnen de programmalijnen is een aantal projectleiders actief:
Arbeidsmarkt en Opleiden: Hanneke Visser (WGV), Linde van Balen en Felie van der Geer (WGV)
Wonen en Zorgaanbod: Rianne Elderhuis, Betty Ambaum, Han van ‘t Hof, Conny Bouwer, Erik Schep, Lot Verburgh en Ines Pruijt.
Innovatie en data: Sanne-Lot van Ulzen.

Communicatie
Communicatieadviseur Ingrid Schaap werkt aan de zichtbaarheid van de alliantie door te laten zien hoe we samen werken aan passende regionale ouderenzorg. Zij houdt o.a. de website actueel, verzorgt de nieuwsbrief en geeft het netwerk een gezicht op social media.

VVT alliantie Waardenland

Anne van Riet-Keulen
Programmamanager
Email: anne@vvtwaardenland.nl

Nieuws

Deelnemende organisaties