Over VVT alliantie Waardenland

De VVT alliantie Waardenland is een samenwerking van 12 ouderenzorgorganisaties in de regio Waardenland en zorgkantoor VGZ. Om die samenwerking vorm te geven, is er een gezamenlijke visie ontwikkeld.
Het is onze gezamenlijke kijk op de toekomst van de zorg en biedt het regionale antwoord op de groeiende schaarste aan medewerkers en middelen en de tegelijkertijd groeiende vraag naar zorg van ouderen.

Download het visieboek

Download het convenant 2022

Deelnemende organisatiesSub-regio Drechtsteden


 • Aafje, Rotterdam
 • Cedrah, Barendrecht
 • Internos, Dordrecht
 • Swinhovegroep, Zwijndrecht
 • Het Parkhuis, Dordrecht
 • PZC Dordrecht, Dordrecht
 • De Blije Borgh, H-I-A
 • De Merwelanden, Dordrecht
 • Het Spectrum, Dordrecht
 • Waardeburgh, Sliedrecht
 • Leger des Heils, Dordrecht
 • Lelie Zorggroep, Rotterdam
 • Zorgwaard, Hoeksche Waard
 • Zorgkantoor VGZ

Download  visiekaart Drechtsteden

Sub-regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 • De Lange Wei, Hardinxveld-Giessendam
 • Present, Ameide
 • Rivas, Gorinchem
 • Huis ter Leede, Leerdam
 • Waardeburgh, Sliedrecht
 • Zorgspectrum, Nieuwegein
 • Zorgkantoor VGZ

Download visiekaart Alblasserwaard-Vijfherenlanden

Projecten


Om de ambitie waar te maken, zijn (en worden) diverse projecten gestart. Afhankelijk van wat de situatie vraagt, worden deze projecten per sub-regio of gezamenlijk uitgevoerd. Daarbij wordt ook samenwerking gezocht met de betrokken netwerkpartners, zoals gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en woningcorporaties.

Financiering


Tot eind 2021 worden de projecten gefinancierd vanuit de transitiemiddelen die beschikbaar zijn gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze middelen worden beschikbaar gesteld door de  zorgkantoren. In regio Waardenland is dit zorgkantoor VGZ.

Regiobeeld en regioplan


Op de pagina Regio Waardenland vindt u het regiobeeld en het regioplan Waardenland. Het regiobeeld is een samenvattende analyse van vier thema’s: ouderenzorg, ggz, preventie en acute zorg. In het regioplan staat de voortgang voor de besteding van de transitiemiddelen voor de regio Waardenland weergegeven.

Nieuws