Project Reablement

Mensen zoveel mogelijk zelfredzaam maken, zodat zij zelf weer regie en verantwoordelijkheid over hun leven hebben en langer thuis kunnen wonen. Dat is het uitgangspunt voor de ouderenzorg van de toekomst. Reablement is daarvoor een passende interventie. Daarom is er begin 2023 een project Reablement gestart.

Doel van dit project is om Reablement regionaal in te zetten voor ouderen die langer thuis wonen en ondersteuning nodig hebben om zichzelf te kunnen redden. Uitgangspunt is dat we regionaal samenwerken met een gezamenlijke aanpak. Uiteraard kunnen organisaties er een eigen invulling aan geven en het ‘op maat’ voor de eigen organisatie uitrollen. Cliënten merken dat er overal ingezet wordt op Reablement. Zij blijven hiermee langer zelfredzaam en er kan minder thuiszorg ingezet worden dan voorheen; hierdoor kunnen weer meer mensen aanspraak doen op thuiszorg. Ook leidt Reablement tot uitstel van een opname in het verpleeghuis en soms hoeft een opname zelfs helemaal niet meer.  

Hoe doen we dat?
Iedere organisatie maakt een eigen plan van aanpak dat in 2024 wordt uitgevoerd. Organisaties kunnen daarbij gebruik maken van de kennis die subregio Drechtsteden heeft opgedaan. En we werken in de Alblasserwaard-Vijf Heerenlanden samen met organisaties die ons werkgebied overlappen.

Contactpersoon
Projectleider Betty Ambaum is de spin in het web. Zij is aanspreekpunt, verbindt mensen en organisaties aan elkaar en faciliteert hen daar waar dat nodig is. Meer weten over Reablement en het project? Neem contact met haar op via info@bettyambaum.nlLees ook dit interview met Betty.

Interessante websites:
Wat is reablement
Langer zelfstandig thuis wonen
Reablement als oplossing voor toenemende zorgvraag
Van zorg naar gewoon leven