Regiovisie


De ouderenzorg van de toekomst kunnen wij niet alleen met de VVT-sector vormgeven. Samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen, gemeenten, welzijn en woningbouwcorporaties is een ‘must’. Daarom zoeken we ook nadrukkelijk deze samenwerking binnen onze plannen en projecten.

We sluiten uiteraard aan bij het domeinoverstijgende Regioplan dat eind 2023 is verschenen.  Op basis van gegevens uit het Regiobeeld is hier door veel verschillende partijen aan gewerkt. Welke uitdagingen zijn er in onze regio en welke acties zouden ondernomen moeten worden om de ouderenzorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden? Het Regioplan geeft hiervoor kaders en richtlijnen en gaat uit van samenwerking van alle partijen om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg gezond blijft. Nu en in de toekomst!

Zorgverzekeraar VGZ en de gemeenten namen bij de samenstelling van het Regioplan het voortouw, maar uiteraard dachten de zorg- en welzijnsorganisaties hier ook over mee. Het Regioplan biedt alle partijen voor de komende jaren een goede leidraad en duidelijke kaders voor de uitdagingen waar we met elkaar voor staan.
VVT Alliantie Waardenland scherpte op basis van het Regiobeeld en Regioplan haar visie aan. Deze aanscherpingen vindt u in het document Aanvulling Regiovisie Alliantie Waardenland.


Downloads:
Regioplan
Visie VVT alliantie Waardenland
Aanvulling Regiovisie VVT Alliantie eind 2023

Nieuws

Deelnemende organisaties