VVT alliantie Waardenland

Passende, betaalbare zorg voor ouderen, zo veel mogelijk in hun eigen thuissituatie: dat is het uitgangspunt van het Wonen en Zorg Akkoord voor Ouderen dat eind 2022 is afgesloten tussen de VVT-organisaties en het ministerie van VWS. Maar, hoe bereiken we dat?

In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Drechtsteden realiseren we dat samen. We hebben een aantal jaren geleden de krachten gebundeld in de VVT Alliantie Waardenland. In de afgelopen vier jaar is de basis voor de samenwerking gelegd en zijn we goed op weg met het realiseren van onze ambities die toegelicht staan in onze regiovisie.  We werken met drie programmalijnen om passende ouderenzorg zo goed mogelijk te kunnen realiseren.

Dit zijn de programmalijnen:

Binnen deze programmalijnen werken we gezamenlijk aan een aantal projecten. Allemaal projecten die bijdragen aan passende zorg thuis voor ouderen in de regio. Samen op weg naar Thuis als het kan, zelf als het kan en digitaal als het kan!

Lees meer over ons

Nieuws

Deelnemende organisaties