VPT in de wijk

Het ‘volledig pakket thuis’ (vpt) is een 'pakket zorg en ondersteuning' voor cliënten met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Zij blijven thuis wonen en krijgen daar de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.

Wat er geleverd wordt binnen VPT kan wisselen per organisatie maar belangrijk is dat er vooral gekeken wordt, samen met de client en zijn netwerk, wat er nodig is. Alle facetten op gebied van verpleging en verzorging maar vooral ook begeleiding, huishouding en welzijnactiviteiten worden geleverd binnen een pakket VPT. Zorg en ondersteuning op maat dus!

In de regio’s van Waardenland willen we VPT in de wijk invoeren. Doel hiervan is om zoveel mogelijk ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben thuis te laten wonen. Dat vermindert de druk op de verpleeghuiszorg en is in lijn met het Wonen en Zorgakkoord Ouderen van het ministerie van VWS.  

Hoe doen we dat?

We werken hiervoor intensief met elkaar samen en maken per organisatie een plan van aanpak. Om zorgprofessionals alvast kennis te laten maken met deze dienst, is er in juni 2023 een kenniscarrousel voor hen georganiseerd. Drie vertegenwoordigers van organisaties die er al mee werken, vertelden hoe zij VPT in de wijk opgezet hebben. Lees er in dit artikel meer over. Begin februari 2024 is er een kennisdeelsessie georganiseerd waarbij diverse interventies op het gebied van Langer Thuis wonen zijn gepresenteerd zo ook VPT in de wijk

Contactpersoon
Projectleider Betty Ambaum heeft de verbindende rol voor alle organisaties en faciliteert hen als dat nodig is. Zij zorgt voor kennisdeling en helpt deelnemende organisaties met de plannen van aanpak. Vragen over VPT? Neem contact met haar op via info@bettyambaum.nl

Interessante websites:
Leveringsvormen instelling VPT
VGZ zorgkantoren
Van zorg naar gewoon leven