Hoe kunnen we ouderen op een veilige en prettige manier langer thuis laten wonen? Een belangrijke vraag voor alle organisaties binnen Waardenland. Om dit te facilieren, is er gekozen voor het inzetten van onder andere Reablement en het Volledig Pakket Thuis in de wijk. In het jaarplan is de ambitie opgenomen om rondom deze twee thema’s een programma op te zetten en een kennisnetwerk op te bouwen. Projectleider Betty Ambaum is tevreden over de eerste resultaten.

,,Het resultaat mag er zijn”, vindt Betty. ,,Daar waar begin 2023 nog wat aarzelend gereageerd werd op Reablement-VPT in de wijk-Sociale Benadering Dementie is dat nu, december 2023 anders.
Dat komt door een aantal zaken. Het woord Reablement en het interventieprogramma staat steeds meer in de aandacht. Zeker in de 2e helft van 2023 is er op TV aandacht voor, is er een vereniging voor Reablement gelanceerd en wordt regelmatig in vaktijdschriften een artikel gepubliceerd.
De collega’s in de regio’s Limburg en Brabant hebben al enkele jaren ervaring opgebouwd en delen dit graag met geïnteresseerden. Er is een landelijk overleg met regionale aanjagers-kwartiermakers-projectleiders op de thema’s Langer Thuis Wonen. Dat heeft onder andere geleid tot de lancering in september van de website Home - Van Zorg Naar Gewoon Leven. Veel praktische informatie is hierop te vinden over VPT en Reablement. Ik ben zelf ook actief lid van dit landelijk overleg.”

,,Voor VPT geldt dat veel organisaties dit product leveren in een geclusterde vorm”, gaat Betty verder. Het product wordt uitgezet met “intramurale ogen” en als zodanig wordt er aanbod gericht gehandeld. Het woord Volledig Pakket Thuis suggereert ook een soort all inclusieve pakket en in de praktijk leidt dit nogal eens tot verwarring bij zowel cliënten als zorgmedewerkers. Maar VPT maakt een soort revival door. Landelijk is er aandacht voor en zijn er veel mooie voorbeelden om echt op maat te kijken wat een cliënt nodig heeft en waarbij de focus vooral op welzijn en ondersteuning ligt. Binnen de VVT Alliantie is Zorgspectrum een voorbeeld op dit gebied met het concept Vertrouwd Thuis.”

Kenniscarrousel VPT
Op 27 juni werd een kenniscarrousel georganiseerd in Hardinxveld met 3 sprekers: Nicolien Meijer van Laurens, Marion Verheij van Carinova en Aziz Boutaga van ZorgSpectrum. Zij hielden een uitdagende pitch waarna aan 3 tafels verder werd gediscussieerd. De bijeenkomst was binnen een paar dagen “uitverkocht”. 60 deelnemers, vooral (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden waren aanwezig en zeer enthousiast. ,,Dat heeft er toe geleid dat binnen organisaties een beweging is ontstaan om VPT anders te gaan inrichten dan voorheen”, zegt Betty. ,,Nu met echt de focus op thuis zijn en ondersteuning bieden. In de tweede helft van 2023 heb ik met veel organisaties gesproken om projecten VPT vorm te geven, al dan niet met ondersteuning vanuit de VVT Alliantie. Dat heeft er toe geleid dat concreet 7 organisaties actief bezig zijn met VPT in de wijk en 5 organisaties in 2024 een project willen opstarten.”

Aan de slag
,,Het mooiste resultaat van 2023 vind ik wel dat alle organisaties op de thema’s aan de slag willen waarbij de een vlotter gaat dan de ander”, laat Betty weten. ,,Er is veel gevoel voor actieve samenwerking, documenten worden gedeeld en men weet elkaar steeds beter te vinden. Als projectleider ben ik soms de Haarlemmer Olie; verbinden, faciliteren en uitvoeren. Een mooie rol wat mij betreft en waarvan ik zeker weet dat het in 2024 tot resultaten leidt als het gaat om langer thuis wonen, uitgestelde verpleeghuiszorg maar ook het arbeidspotentieel anders benut.”

In cijfers
  • 1 inspiratiesessie over aanpak Langer Thuis-60 zorgprofessionals aanwezig
  • 1 inspiratiesessie Reablement met als spreker Elly Branderhorst van MIJZO en 45 deelnemers
  • 7 organisaties zijn gestart met Reablement en 3 met sociale benadering
  • 7 organisaties zijn gestart met VPT in de wijk, kenniscarrousel plaatsgevonden met 60 deelnemers