Regio Waardenland

Regiobeeld


VGZ werkt samen met gemeenten en zorgaanbieders in verschillende regionale ‘leertuinen’ om wachttijden te verkorten, het tekort aan personeel en/of hiaten in het zorgaanbod aan te pakken over de grenzen van zorg en welzijn heen. Hiervoor is inzicht in de huidige en toekomstige regionale ontwikkelingen op het gebied van gezondheid hard nodig. Op basis van de beschikbare openbare databronnen en onze eigen regionale data, is tussen november 2019 en februari 2020 in zeven regio’s een samenvattende analyse gemaakt, verdeeld in vier thema’s: ouderenzorg, ggz, preventie en acute zorg. Het geschetste regiobeeld voor de regio Waardenland is geen uitputtende analyse. Wel biedt het hét uitgangspunt om met gemeenten, aanbieders en cliëntenorganisaties in gesprek te gaan. En vervolgens tot gezamenlijk gedeelde knelpunten te komen en een plan van aanpak te maken en zo aantoonbare verbeteringen te realiseren in de zeven regio’s. Deze gesprekken zullen de komende periode plaatsvinden om tot een samenwerkingsagenda te komen.

Download het regiobeeld Waardenland

Regioplan


VGZ is verantwoordelijk voor de besteding van de transitiemiddelen vanuit het kwaliteitskader in hun regio’s. In het regioplan is de voortgang voor de regio Waardenland weergegeven.

Download het regioplan Waardenland

Nieuws

Deelnemende organisaties