• Home
  • Nieuws
  • Projectleider Betty Ambaum over reablement

Projectleider Betty Ambaum over reablement

Projectleider Betty Ambaum:

,,Reablement is een mooi interventieprogramma om langer thuis wonen voor ouderen mogelijk te maken’’Mensen zoveel mogelijk zelfredzaam maken, zodat zij zelf weer regie en verantwoordelijkheid over hun leven hebben en langer thuis kunnen wonen. Dat is het uitgangspunt voor de ouderenzorg van de toekomst en dus ook van onze Regiovisie. Reablement is daarvoor een mooie interventie, vindt projectleider Betty Ambaum. Deze interventie komt ook voort uit het programma in het jaarplan.  Betty inventariseert momenteel de mogelijkheden om dit interventieprogramma ook in onze regio in te zetten. Maak kennis met deze ervaren en bevlogen projectleider.

De zorg is bekend terrein voor Betty. Ze is van oorsprong oncologie verpleegkundige. Ze werkte voor het Universitair Medisch Centrum Utrecht in deze functie en daarna in verschillende managementfuncties bij onder andere thuiszorgorganisaties. ,,Bij een van deze functies heb ik Conny Bouwer ontmoet. Zij werkt nu ook als projectleider binnen de VVT alliantie Waardenland. Haar onderwerp ‘zorgzame wijk en dementievriendelijk wonen’ zijn nauw verwant met mijn opdracht. Het verschil is alleen dat Reablement een praktische interventietool is die op individueel niveau makkelijk en snel ingezet kan worden. Conny werkt en kijkt breder. Maar Reablement zou natuurlijk wel in zo’n wijk ingezet kunnen worden. Daarom houden we ook nauw contact met elkaar.”

Hart bij de ouderenzorg


Betty’s hart ligt bij de VVT-sector. Daar is ze door haar jarenlange ervaring achter gekomen. ,,In de ouderenzorg heb je veel meer invloed op de veranderingen die nodig zijn om de zorg voor ouderen goed en betaalbaar te houden”, vindt ze. Dit weet zij uit ervaring, want al meer dan tien jaar werkt ze als zelfstandige aan verschillende projecten, ook binnen deze sector. ,,Soms als interimmanager en soms als projectleider”, vertelt ze. ,,De opdracht die ik nu heb bij VVT Alliantie Waardenland past echt bij mijn interesse. Ik ga op zoek naar een gedragen interventie om langer thuis wonen in de regio zo goed mogelijk te laten slagen. In mijn ogen is Reablement een geschikte tool hiervoor. Ik maak nu een rondje langs alle bestuurders om hierover van gedachten te wisselen en te horen of zij bereid zijn met deze werkwijze aan de slag te gaan.”

Zelfredzaam met Reablement


De kern van Reablement is dat een oudere met de inzet van een interdisciplinair team weer zelfredzaam wordt. ,,Vaak gaat het om ouderen die al thuiszorg van een wijkteam krijgen”, licht Betty toe. ,,Maar beter is het om te starten met ouderen die nog geen zorg ontvangen. Zij zijn nog niet ‘gehospitaliseerd’. ,,De wijkverpleegkundige gaat samen met een ergotherapeut of een welzijnsmedewerker aan tafel met de cliënt. Samen stellen we doelen die bij de cliënt passen en die haalbaar zijn. In een programma van acht tot twaalf weken gaan we vervolgens met die cliënt aan de slag om die doelen te realiseren, zodat hij of zij het uiteindelijk weer zelf kan. In Australië en Denemarken is al 20 jaar ervaring met dit interventieprogramma. In Nederland begint het ook steeds meer te komen. Zo is er bijvoorbeeld in Brabant al veel goede ervaring hiermee opgedaan. En ik geloof ook in deze aanpak. Het mooie is dat er vooral gekeken wordt naar een sociale aanpak en naar wat mensen nog wel kunnen. Niet vanuit ziekte of gebrek, maar vanuit mogelijkheden samen met de cliënt aan de slag.”

Meedoen en zingeving


Betty denkt dat het ook voor mensen met een vorm van dementie een goede methode kan zijn om ze langer thuis te laten wonen. ,,Ook dementie wordt wat mij betreft te medisch aangevlogen”, zegt ze stellig. ,,Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een vorm van dementie meer behoefte hebben aan een universele benadering waarin ‘zingeving’, ‘meedoen’ en ‘erbij horen’ belangrijke waarden zijn. Niet de ziekte maar de mens centraal zetten, dat is zo mooi aan Reablement. Zelfredzaamheid is dan misschien een (te) hoog doel, maar zo lang mogelijk mee blijven doen, is wel een mooi doel voor deze groep mensen.”

Nu gewoon gaan doen!


Buiten de regio zijn er organisaties bezig met het draaien van pilots Reablement. Binnen de regio zijn we  op dit moment in gesprek met een aantal organisaties om hiermee pilots te draaien. Maar ook Zorgspectrum, net betrokken bij de VVT Alliantie heeft ervaring opgedaan. ,, Op basis van hun ervaringen en op basis van de gesprekken die ik momenteel met de verschillende zorgorganisaties voer, ga ik aan de slag met het maken van een plan om Reablement regionaal uit te rollen”, vertelt Betty. ,,Ik moet wel zeggen, dat het meer vraagt dan ergens met een wijkteam starten en dan uitgaan van een olievlekwerking. Dat werkt met deze methode niet. Dit gaat over gedragsverandering bij de zorgprofessional. Want zij zijn vooral gewend om te zorgen voor een cliënt en niet om hem of haar weer zelfredzaam te maken. Dat kost veel tijd, want het gaat hier om een cultuuromslag. Een andere manier van denken en doen. Maar wat mij betreft gaan we hiermee wel snel aan de slag.” Tot slot doet Betty een dringende oproep aan alle bestuurders binnen de alliantie. ,,Laten we er niet te lang over praten, maar het gewoon gaan DOEN!”