Woonkracht 10 heeft samen met Rivas, Waardeburgh en MEE Vivenz voor de wijk Kraaihoek in Papendrecht een visie op een Zorgzame buurt geformuleerd. Door deze geplande gebiedsontwikkeling biedt de wijk een unieke kans om ervaring op te doen met een buurt waar bewoners zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen wonen. In 2023 is de basis voor deze aanpak gelegd. Conny Bouwer is hier als projectleider van de Alliantie nauw bij betrokken.

,,Het fundament voor de Zorgzame buurt Kraaihoek is afgelopen jaar sterker geworden”, vertelt Conny. ,,Er ligt een projectplan, vijf werkgroepen zijn gestart en een manifest Zorgzame Buurt, stedenbouw is geschreven. Er hebben een inspiratiesessie en een symposium plaatsgevonden. Meer dan 100 betrokkenen vanuit het netwerk van Woonkracht10, zoals de gemeente Papendrecht, Rivas, Waardeburgh en MEEVivenz kwamen woensdag 25 oktober in het Leonardo Hotel in Papendrecht bij elkaar om ‘de mouwen op  te stropen’ en met elkaar van gedachten te wisselen over de uitgangspunten voor deze wijk. Een wijk waarin mensen naar elkaar omkijken en waarin oude en nieuwe waarden naast elkaar gaan leven. Maar hoe gaan we dit realiseren? Welke voorzieningen moeten er voor bijvoorbeeld mensen met dementie komen? Hoe gaan we goed voor elkaar zorgen en de zorg verder inrichten? Hoe betrekken we de bewoners bij de invulling van zorgzaam Kraaihoek? De eerste contouren van dit uitdagende project zijn dit jaar steeds meer zichtbaar geworden en daar ben ik trots op. Samen met alle betrokken partijen werken aan de gezamenlijke ambitie: het realiseren van een zorgzame buurt in de wijk Kraaihoek. Mooi om hieraan in de functie van projectleider vanuit de VVT Alliantie Waardenland een steentje te mogen bijdragen.”
Lees ook: Samen bouwen aan de zorgzame buurt in Papendrecht en kijk eens op Home | Zorgzaam Kraaihoek

In cijfers:
De visie op de zorgzame buurt in Papendrecht is gerealiseerd
5 werkgroepen zijn gestart: stedenbouwkundige voorwaarden; wonen/werk/functies/;
zorgtechnologie en -innovatie; sociale infrastructuur; placemaking en gebiedsmarketing (40 deelnemers)
1 inspiratiesessie april 2023 – 38 deelnemers,
1 symposium oktober 2023 – 102 deelnemers.

Communicatiemiddelen die ontwikkeld zijn:
-
 Manifest Zorgzame Buurt - Stedenbouw (concept)
-      Website OpenStad: Home | Zorgzaam Kraaihoek