Innovatiefabriek

Het doel van de Innovatie-fabriek is om bewezen innovaties onder de aandacht te brengen en het uitrollen hiervan bij andere leden te stimuleren. Aan de ene kant is de innovatie-fabriek daarom goed op de hoogte van de succesvolle en kansrijke innovaties, aan de andere kant ondersteunt ze organisaties om hun verander- en implementatiekracht uit te breiden. 

Hoe doen we dat?
De innovatie-fabriek is door Drechtzorg ontwikkeld in 2022 en werkt ook voor de VVT Alliantie Waardenland. De coördinator, Brenda van Zeeland, is de aanjager sinds dit jaar. Zij organiseert samen met de VVT Alliantie meet-ups om de mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van innovatie te laten zien en het netwerk van managers en zorgprofessionals te versterken, zodat zij weet wat voor vraagstukken er leven binnen de organisaties. Daarnaast kunnen de organisaties bij Brenda terecht voor alle vragen die zij hebben op het gebied van innoveren.

Een goed voorbeeld is het project spraakgestuurd rapporteren. Er is Intussen een werkgroep gestart, met verschillende zorgaanbieders, waarin we in 2024 hiermee gezamenlijk een experiment gaan doen. Op deze manier kunnen de organisaties kennis en ervaring uitwisselen tijdens het uitrollen en elkaar ondersteunen. 

Om de verander- en implementatiekracht te stimuleren maakt de innovatie-fabriek gebruik van de verbeterlabs die door Conforte ontwikkeld zijn. Er zijn inmiddels zes organisaties gestart met deze verbeterlabs, waarmee medewerkers leren om zelf verandervraagstukken aan te pakken. Een casemanager dementie werkt samen met het verbeterlab aan een vraagstuk rond het betrekken van mantelzorgers.  In dit artikel lees je hoe zo'n vraagstuk wordt aangepakt met de methode van het verbeterlab.

Succesvolle innovaties vergen vaak goede samenwerking aan de achterkant. Het kan dan ook voorkomen dat de innovatie-fabriek een evenement samen met de VVT Alliantie aanpakt, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van digitale hulpmiddelen om cliënten zo lang en zelfstandig mogelijk thuis te laten wonen.  

Naast de voorbereiding voor spraakgestuurd rapporteren en het organiseren van de verbeterlabs, heeft Brenda dit jaar een video podcast  over innoveren in de zorg opgezet en diverse meet-ups georganiseerd. Elk einde van de maand wordt er een video podcast online gezet.

Meer weten?
Check de website van de Innovatiefabriek. Daar kan je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief.
Check oook de LinkedIn pagina van de Innovatiefabriek

Contactpersonen:
Sanne-Lot van Ulzen: sanne-lot@vvtwaardenland.nl
Brenda van Zeeland: Zeeland: B.S.vanzeeland@drechtzorg.nl