• Home
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over de manier waarop VVT alliantie Waardenland persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee omgegaan wordt.

VVT alliantie Waardenland is een samenwerking tussen 12 zorgorganisaties en zorgverzekeraar VGZ. Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door VVT alliantie.

1. Het versturen van nieuwsbrieven


VVT alliantie Waardenland verstuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op het delen van kennis en informatie. Via het daarvoor bestemde formulier op deze website worden namen en e-mailadressen verzameld.

Deze gegevens worden beheerd door middel van Mailchimp. Mailchimp is het e-mailprogramma waarmee de nieuwsbrieven worden verzonden. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw naam en e-mailadres opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. U kunt zich uitschrijven wanneer u wilt via de link onderaan nieuwsbrieven of door het contactformulier op deze website in te vullen.

2. Contact opnemen


Als u gebruikmaakt van het contactformulier op deze website worden uw gegevens verzameld. In het formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om u van een antwoord te voorzien, zoals uw naam, e-mailadres, organisatie en bericht.

Rechten


Op grond van de AVG heeft u rechten.

Recht op inzage


U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij VVT alliantie Waardenland zijn vastgelegd en bewaard worden. U kunt hiervoor het contactformulier op deze website invullen.

Recht op rectificatie


Als uw gegevens niet kloppen of zijn veranderd, heeft u het recht om dit te laten rectificeren. Uw gegevens voor de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke e-mailnieuwsbrief.

Recht op wissen van gegevens


Als u niet langer wilt dat uw gegevens bij VVT alliantie Waardenland zijn vastgelegd, heeft u het recht om uw gegevens te laten wissen.

Recht op het indienen van een klacht


U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat VVT alliantie Waardenland niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik


Als u niet wilt dat VVT alliantie Waardenland uw gegevens gebruikt, heeft  het recht om dit gebruik op elk moment te stoppen.

Contact


Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen? U kunt uw vragen stellen via het contactformulier op deze website.

Nieuws