• Home
  • Nieuws
  • Slimme hulpmiddelen bij thuiswonende cliënten en de mogelijke tijdwinst hierdoor
De VVT Alliantie Waardenland is een project gestart voor de uitrol van slimme hulpmiddelen om langer en zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven wonen makkelijker te maken. In het voorjaar van 2023 is tijdens de kwartaalbijeenkomst besloten om met de organisaties die willen en kunnen, te gaan starten met Virtuele Thuiszorg van Mobile Care die ruim 40 hulpmiddelen aanbiedt. Doel is om die hulpmiddelen te gaan aanbieden die afgestemd zijn op de behoefte van de cliënt. De zorgorganisaties die meedoen aan de uitrol via Mobile Care zijn De Blije Borgh, Cedrah (locatie NEBO), De Lange Wei, Internos, Het Spectrum, Swinhove en Zorgwaard. Andere zorgaanbieders hebben ervoor gekozen om op een andere manier slimme hulpmiddelen in te zetten of misschien later aan te sluiten. Sanne-Lot vertelt wat de inzet van digitale hulpmiddelen kan opleveren.

Projectleider Sanne-Lot van Ulzen heeft zich verdiept in het aanbod van Mobile Care en de effecten van de inzet van al die digitale hulpmiddelen. ,,Het aanbod van hulpmiddelen is groot”, zegt ze. ,,Van monitoring van lichaamsfuncties, alarmering, toezicht, leefstijl, welzijn tot aan de ondersteuning van de dagstructuur. Hoewel het eerste doel het vergroten of vasthouden van de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt is, is er ook tijdwinst voor de zorgmedewerker te behalen, zo toont onderzoek van Mobile Care aan. Dubbele winst dus. De tijdsbesparing is hard nodig om de verwachte problemen in de toekomst, meer cliënten en minder medewerkers, te helpen oplossen.

,,De zorgverlener heeft meer gelegenheid  voor het echte persoonlijke contact en de kwaliteit van de zorg kan behouden blijven of zelfs beter worden”, zegt Sanne-Lot. ,,Het nieuwe Integraal Zorgakkoord bepleit dan ook dat juist de zorgmedewerkers goed ondersteund moeten worden met de inzet van technologie in combinatie met de reguliere zorg. Hybride zorg noemen we dat. Een voorbeeld is dat clienten zelf hun bloedwaardes meten en dat deze automatisch in een dossier komen in plaats van langsgaan, bloed prikken, de resultaten rapporteren in het ECD en delen via telefoon of mail met de hoofdbehandelaar. We zullen hier dan ook zeker aandacht aan besteden bij de organisaties die nu ervaring gaan opdoen met de inzet van deze digitale hulpmiddelen.”

Meedoen met dit project? Meld je aan bij Sanne-Lot van Ulzen: sanne-lot@vvtwaardenland.nl

Inspiratie opdoen over de inzet van virtuele thuiszorg? Bekijk dit filmpje van Zorg van Nu.

Benieuwd welke tijdwinst de inzet van digitale hulpmiddelen kunnen opleveren?
Bekijk de bijlage Overzicht directe en indirecte tijdwinst hier