• Home
  • Nieuws
  • Jaarplan 2023: Het moet anders, samenwerken voor ouderen

Jaarplan 2023: Het moet anders, samenwerken voor ouderen

Het moet anders, samenwerken voor ouderen. Dat is het motto voor VVT Alliantie Waardenland als het gaat om haar regiovisie op de ouderenzorg. Voor de concrete uitvoering daarvan ligt er nu een  helder jaarplan. In de afgelopen drie jaar is de basis voor de samenwerking gelegd en nu kan er doorgebouwd worden met concrete projecten op een aantal thema’s. VVT Alliantie Waardenland gaat in 2023 gestructureerd aan de slag op de gebieden Arbeidsmarkt en Opleiden, Wonen en Zorgaanbod en Innovatie en Data. En dit alles om ervoor te zorgen dat de zorg voor ouderen in Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden goed geregeld is en blijft.

,,Ik ben er echt heel trots op dat dit plan er nu ligt”, vertelt Anne van Riet-Keulen, programmamanager. ,,We hebben eerst geïnvesteerd in de samenwerking en het vertrouwen om intensief samen te werken is er. Het is mooi om te ervaren dat we nu ook echt planmatig aan de slag kunnen. Het plan geeft duidelijk aan welke resultaten de Alliantie in 2023 wil neerzetten op de drie programmalijnen.”

Arbeidsmarkt en Opleiden: actie op behoud medewerkers en opleiden nieuwe professionals


,,De zorg kampt met personeelstekorten, dat merken we allemaal”, zegt Anne. ,,Het is dus belangrijk om te werken aan  behoud van medewerkers en op het interesseren van nieuwe mensen voor een baan in de zorg. Binnen Arbeidsmarkt en Opleiden zijn we daarom al gestart met opleiden van zij-instromers. Samen met de Werkgeversvereniging en het HR-netwerk in de regio hebben we dit opgezet en daar gaan we ook in het komend jaar mee door. Eind volgend jaar willen we 60 (zij-)instromers opgeleid hebben tot Verzorgende IG en helpende. Daarnaast gaan we ook meer inzetten op behoud van medewerkers. Dat doen we onder andere met een kenniscarrousel waarin professionals elkaar inspireren en proactief kennis en ervaring op diverse thema’s rondom behoud uitwisselen.”

Wonen en Zorgaanbod: langer thuis stimuleren en zorg thuis faciliteren


De Alliantie heeft in het najaar van 2022 is een inventarisatie gedaan van de diverse lopende projecten in de regio die de instroom verminderen in de intramurale zorg. Langer thuis wonen is hierbij een belangrijke factor. ,,Het ligt daarom voor de hand om hier gezamenlijk op in te zetten”, licht Anne toe. ,,Maar we moeten er wel voor waken dat we dan geen nieuwe problemen creëren, bijvoorbeeld bij de thuiszorg. We moeten ons de vraag stellen in hoeverre langer thuis een extra druk legt op de krapte in de arbeidsmarkt. Als we blijven doen wat we deden, wordt er meer druk op de personele bezetting verwacht. Daarom zetten we in op community care, reablement, zelfzorg ondersteuning en het creëren van zorgzame buurten.

Ook het opleiden van medewerkers rond complex en onbegrepen gedrag krijgt veel aandacht. ,, Maar dit is niet alles”, zegt Anne. ,,Waar we ook op inzetten, is dat we alle wooncomplexen in de regio gaan voorzien van digitale toegang Zorgprofessionals kunnen dan met een digitale sleutel de woningen van verschillende locaties in en hoeven niet meer steeds terug naar kantoor om nieuwe sleutels te halen.” Eind 2023 hebben we dat in de eerste gemeenten gerealiseerd.

Innovatie en Data als belangrijke voorwaarde doelen te bereiken


En dan is er nog de programmalijn Innovatie en Data. Een belangrijke programmalijn die hard nodig is om ervoor te zorgen dat straks meer ouderen thuis kunnen blijven wonen en de juiste zorg krijgen. Technologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de zelfstandigheid van ouderen. Ook ondersteunt technologie de professionals in de ouderenzorg. Daar gaan we dit jaar concreet aan werken, want we willen dat eind volgend jaar 15 % van de cliënten gebruik maakt van slimme zorg thuis. Ambitieus misschien, maar wel nodig om de zorg goed te kunnen blijven geven. Ook gaan we door met het ontwikkelen van het innovatieve vermogen van organisaties via learning on the job.”

Startblokken


,,Iedereenstaat in de startblokken om aan al deze ambities te werken”, zegt Anne enthousiast. ,,Samen met de bestuurlijk trekkers, de projectleiders en zorgprofessionals gaan we gericht aan de slag voor de ouderen in de regio. We kijken er naar uit om samen met alle betrokkenen iets moois neer te zetten.  Ik heb er vertrouwen in dat we de doelstellingen uit het plan gaan halen.”

Bekijk het jaarplan