In 2023 is het Regionaal Coördinatiepunt Alblasserwaard-Vijfheerenlanden officieel van start gegaan. Met dit regionaal coördinatiepunt willen we het in- en doorstroomproces  verbeteren tussen de eerste lijn, de ziekenhuizen en de ouderenzorgorganisaties. VVT alliantie Waardenland is hiervoor de initiatiefnemer.

Het voordeel is dat cliënten  sneller de juiste zorg op de juiste of gewenste plek ontvangen. In 2023 hebben we dit vooral geregeld voor het kortdurend verblijf (eerstelijnsverblijfbedden). In 2024 willen we dit gaan uitbreiden naar cliënten die een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg of via de Zorgverzekering zorg krijgen. Op deze manier werken we actief aan de juiste zorg op de juiste plek voor alle inwoners van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

We werken hiervoor samen met het Verwijspunt 078 en uiteraard ook met alle spoedposten, huisartsen en ziekenhuizen in de regio. Meer informatie vind je op deze pagina.