Voor de wijk Kraaihoek in Papendrecht heeft Woonkracht10 samen met Rivas, Waardeburgh en MeeVivenz/Sterk Papendrecht een visie op een Zorgzame Buurt geformuleerd. Centraal in deze visie staat de ontwikkeling van een wijk waarin mensen van verschillende doelgroepen zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen, onder andere mensen met dementie. Het gaat dan om jong en oud met en zonder hulpvraag. Het is de bedoeling dat er een wijk ontstaat met een sterke cohesie waar jong, oud en mensen met een vorm van beperking met elkaar samen leven en naar elkaar omkijken. Woonkracht10 bereidt een meerjarige gebiedsontwikkeling voor de wijk Kraaihoek voor in 3 fasen en omvat 865 (sociale) huurwoningen. De eerste fase betreft Kraaihoek Zuid: in 2023 zijn daar 99 kleine eensgezinswoningen gesloopt en daarvoor worden 137 energiezuinige woningen teruggebouwd.
 
Wat houdt het project voor de VVT Alliantie in?

Voor de VVT Alliantie worden onder andere een visie Dementievriendelijk wonen en woonconcepten voor mensen met een vorm van dementie ontwikkeld, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in het sociale leven in de wijk, de zorgzame buurt Kraaihoek.

Hoe doen we dat?

Op basis van literatuurstudies, best practices elders in Nederland en inspiratiesessies verkennen we welke concepten er zijn. Vervolgens onderzoeken we wat het meest passend is in de zorgzame buurt Kraaihoek. Dat doen we o.a. samen met Woonkracht10, de gemeente, Rivas, Waardeburgh en MEE VIvenz/Sterk Papendrecht.

Contactpersoon

Conny Bouwer is als projectleider vanuit de VVT Alliantie en in samenwerking met Woonkracht10, de gemeente en MeeVivenz/Sterk Papendrecht nauw betrokken bij de ontwikkeling van het concept Zorgzame Buurt.
Meer weten? Neem contact met haar op via cbouwer@projektcy.nl

Interessante websites
Actiz
Movisie
Zorgsaamwonen