‘Zelf als het kan’, ‘Thuis als het kan’ en ‘Digitaal als het kan’, dat zijn de uitgangspunten van het Wonen en Zorgakkoord Ouderen (WOZO). Het project Verpleeghuiszorg Thuis draagt hieraan bij en is erop gericht om verpleeghuiszorg zo lang mogelijk uit te stellen of zelfs te voorkomen. Zorggroep Rivas, Aafje, De Lange Wei en de Blije Borgh onderzoeken verschillende concepten om de verpleeghuiszorg thuis te kunnen leveren.

Hoe doen we dat?

Binnen het project is een multidisciplinaire werkgroep actief die onderzoek doet naar wat er nodig is om die intensieve zorg thuis te kunnen leveren. Als eerste hebben zij de cliëntreis in kaart gebracht en onderzocht welke stappen iemand doorloopt voorafgaand aan een verpleeghuisopname. En, wat was het moment dat een opname noodzakelijk was? Daarna is er een literatuurstudie gedaan en een data-analyse uitgevoerd met gegevens van verpleeghuisopnames uit onze eigen organisaties. Daaruit blijkt dat de meest voorkomende reden voor een opname het wegvallen van de mantelzorger is. Dat betekent dat er in ieder geval ondersteuning aan die mantelzorgers geboden moet worden. Daarom wordt nu onderzocht of het mogelijk is om de cliënt die zorg nodig heeft af en toe een week of twee weken te laten ‘logeren’ in een huiselijke omgeving waarin hij of zij zorg krijgt van zorgprofessionals en/of vrijwilligers.

Om hierover inspiratie op te doen elders in Nederland worden er werkbezoeken afgelegd. Vervolgens wordt er op zoek gegaan naar passende locaties voor zo’n tijdelijke opvang. Het is de bedoeling dat in de loop van 2024 er een pilot plaatsvindt.

Contactpersoon
Projectleider is Han van ‘t Hof. Hij stuurt de werkgroep aan en is contactpersoon. U kunt hem bereiken via h.van.t.hof@rivas.nl

Interessante websites
verpleeghuiszorgthuis.nl
Zorg thuis krijgen via wet langdurige zorg
Zelfstandige woongemeenschap