Regionaal Coördinatie Punt Alblasserwaard-Vijf Heerenlanden

Met het Regionaal Coördinatie Punt (RCP) willen we de coördinatie van de VVT capaciteit, zorgvraag en -aanbod, in de subregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden versterken. Coördinatie van de ELV- bedden deden we al sinds 2018. Sinds kort is dit geprofessionaliseerd met het samenwerken met   Zorgdomein en een gezamenlijke bemensing door drie organisaties. Een volgende stap is de coördinatie van de reguliere WLZ bedden. Dit zal in 2024 geïmplementeerd worden. De ambitie is om uiteindelijk ook de thuiszorg gezamenlijk te coördineren vanuit het RCP Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Projectleider Lot Verburgh vertelt wat er dit jaar is bereikt en waar ze trots op is.

,,Het meest trots ben ik op de totstandkoming van de gezamenlijke bemensing voor de eerstelijns verblijf (ELV) coördinatie en alle praktische stappen die we daarbij hebben gezet voor de ICT”, laat Lot weten. ,,Zo werken we nu met Zorgdomein en ook met TeamTelefoon. We maakten samenwerkingsafspraken met de huisartsen over hoe we met elkaar werken. Dat deden we ook met verwijspunt 078. Voor de uitbreiding van het Regionaal Coördinatie Punt is gekozen om eerst te focussen op de WLZ bedden. Hiervoor is een sprint opgestart, die tot eind dit jaar loopt. Er wordt in deze sprint een proces ontworpen om (een deel van) de WLZ capaciteit te coördineren via het RCP. Hierin zijn met de 6 partijen enorme stappen gezet in het vaststellen van de scope en uitgangspunten en toegevoegde waarde die we zien in bijvoorbeeld gaan werken met 1 wachtlijst voor de WLZ.”

In cijfers:
75 huisartsenpraktijken in Alblasserwaard Vijf Heerenlanden, een specialist ouderengeneeskunde en de transferbureaus van omringende ziekenhuizen kunnen nu verwijzen naar het Regionaal Coördinatie Punt en 123 huisartsen in Drechtsteden naar Verwijspunt 078.

Betrokken cliënten:
Voor professionalisering ELV coördinatie: 400 cliënten per jaar voor ELV Coördinatie
Voor WLZ: zo’n 1500 cliënten per jaar.

Aantal betrokken organisaties:
-
6 VVT aanbieders en de huisartsenorganisaties van regio Waardenland.
-
3 aanbieders bemensen samen het RCP