Project verpleegthuiszorg concepten

Hoe kunnen we de druk op de verpleeghuizen verminderen? Is het mogelijk om mensen met een indicatie elders de nodige zorg te leveren? Om dit uit te zoeken is het project Verpleegthuiszorg Concepten gestart. Han van ’t Hof is hiervan projectleider en hij vertelt hoe dit onderzoek is opgestart en met welke concepten in 2024 ervaring wordt opgedaan.

,,Het jaar 2023 zijn we gestart met verpleegthuisconcepten”, vertelt Han. ,,We zoeken naar (nieuwe) concepten tussen thuis en het verpleeghuis in, die ouderen helpen om een verpleeghuisopname uit te stellen. De reis om dit te ontdekken, hebben we afgelegd met meerdere organisaties en dat is voor mij de grootste winst. Ik merk dat het blikveld echt verbreed wordt als het in gezamenlijkheid wordt opgepakt. Het proces is er één van divergeren en daarna weer convergeren. Zo komen we stapje voor stapje dichter bij de oplossing. Momenteel werken we een nieuw concept uit op basis van goede landelijke voorbeelden; waar een combinatie van logeren en leren wordt geboden. Hier willen we in 2024 een pilot mee draaien.”

In cijfers :
-
Data-analyse van meer dan 800 dossiers
-
Literatuurstudie van (combinatie van) meer dan 300 artikelen
-
Interviews met 5 huisartsen
-
Landelijke en internationale voorbeelden verzameld.
-
2 cliëntenreizen uitgewerkt voor PG en somatiek, met elk 6 stadia tot en met verpleeghuis. Bestaande uit al
113 memo’s voor de clientreis PG.
-
Daaruit een top 3 van kansrichtingen
-
Uitlopend in 15-20 concepten (obv 7 criteria)
-
En 6 goede landelijke voorbeelden
-
Uit te werken in 1 concept voor Waardenland.