Project complex en onbegrepen gedrag

Complex en onbegrepen gedrag, ook wel signaalgedrag genoemd, komt voor op verschillende afdelingen binnen de ouderenzorg. Mensen met een vorm van dementie, Korsakov of psychogerontologische klachten kunnen dit gedrag vertonen. Om zorgprofessionals handvatten te geven daar beter mee om te  gaan, is het project Complex en Onbegrepen gedrag opgezet. Binnen dit project worden opleidingen gefaciliteerd, trainingen georganiseerd en zijn er netwerk- en themabijeenkomsten. Ook is er aandacht voor het optimaliseren van de zorg rond deze groep cliënten. Projectleider Rianne Elderhuis vertelt wat er dit jaar is bereikt.

,,Het project Complex en Onbegrepen Gedrag heeft in 2023 veel mooie resultaten behaald”, laat Rianne weten. ,,We zijn vooral trots op de ontwikkeling die het project heeft doorgemaakt in haar samenwerking met netwerkpartners. Zo hebben we de verbinding opgezocht met de D-ZEP afdeling van Aafje. Deze interventie afdeling biedt cliënten met zeer ernstig probleemgedrag een passend zorgprogramma in veiligheid en afstemming met het leefmilieu. We hebben de verbinding opgezocht om elkaar te ondersteunen en te inspireren omtrent complex en onbegrepen gedrag, en gebruik te maken van hun expertise. Deze samenwerking zullen we het komend jaar voortzetten en blijven voeden. Hierdoor zal het project zich verder gaan professionaliseren en ontwikkelen in de ondersteuning van zorgprofessionals die te maken krijgen met complex en onbegrepen gedrag.“

,,Daarnaast hebben we verschillende succesvolle bijeenkomsten georganiseerd waarin zorgprofessionals elkaar konden vinden, kennis uitwisselden en er veel inspiratie is opgedaan rondom het thema. We hebben 4 bijeenkomsten georganiseerd; 2 netwerkbijeenkomsten en 2 themabijeenkomsten. Het is altijd tof om te zien hoe de meest interessante gesprekken ontstaan tijdens de netwerkbijeenkomsten over het werkveld en de vakinhoud. Er wordt veel gespard en onderling ervaring uitgewisseld. Tijdens de themabijeenkomsten worden de deelnemers geboeid door een interessante lezing. Zo hebben we spreker Gerben Bergsma kunnen uitnodigen en dit was een groot succes onder de deelnemers. Gerben is al jaren actief als trainer en coach en geeft hands-on lezingen waarin de deelnemers aan de slag gaan met hun eigen perceptie en reactie op complex en onbegrepen gedrag in hun werk. De zaal zat helemaal vol. Kortom; veel successen waar we trots op zijn en welke we ook zeker gaan voortzetten in 2024.”

In cijfers
  • 13 medewerkers zijn getraind op GRIP
  • 6 medewerkers volgden de opleiding GVP
  • Netwerkbijeenkomst 21 maart: 26 personen
  • Netwerkbijeenkomst 19 september: 23 personen
  • Regionale themabijeenkomst juni: 45 personen
  • Regionale themabijeenkomst december: nog onbekend