Langer thuis wonen, daar kunnen ouderen soms wel slimme hulpmiddelen bij gebruiken. Binnen het project Virtuele Thuiszorg gaan we op zoek naar die hulpmiddelen die mensen thuis helpen om maximaal zelfstandig te blijven en om zorgmedewerkers te ontlasten. In sommige gevallen zijn dat technologische hulpmiddelen, en soms is het een combinatie met ‘gewone’ slimme gadgets. Projectleider Sanne-Lot van Ulzen vertelt hoe dit project in 2023 is gestart.

,,Implementeren is vallen en opstaan”, zegt Sanne-Lot. ,,Elke organisatie is anders, er zijn weerstanden die je niet kent, maar die gaandeweg tevoorschijn komen en dan, zomaar opeens, komen er de eerste kleine succesjes. Dat is elke keer het mooiste moment voor mij. En zo ging het dit keer ook. Nadat er door de VVT Alliantie besloten was om Virtuele Thuiszorg uit te rollen, hebben we ons geconcentreerd op de voorbereiding om te kunnen starten, dat ging langzamer dan ik tevoren ingeschat had, omdat er de nodige afstemming met bijvoorbeeld de beheerder van het cliëntendossier (meestal ONS, maar niet altijd) nodig was voor een koppeling met het dossier, maar ook was er met de administratie contact nodig. Toch was deze voorbereidingstijd geen verloren tijd, want het eerste succes deed zich voor toen de projectleiders uit de verschillende organisaties steeds meer contact met elkaar zochten om te kijken hoe zij het aanpakten. Dit helpt niet alleen bij Virtuele Thuiszorg, maar bij alle veranderingen die in de toekomst zich voor zullen doen.”

Splitsing praktische kant en borging van de verandering zelf
,,Vervolgens hebben we de aanpak van het project veranderd om beter aan te sluiten bij de organisaties. We hebben een splitsing aangebracht tussen de praktische kant (Virtuele Thuiszorg) enerzijds en de verandering en borging anderzijds. Het eerste pakken we op met alle projectleiders, tegelijk het tweede pakken we per organisatie op, in samenwerking met Verbeterlab en de kartrekkers van de organisaties. Op die manier kunnen we meer aandacht besteden aan de borging. Het tweede succes deed zich voor toen we vanuit verschillende kanten vragen kregen, bijvoorbeeld of organisaties alsnog konden meedoen. Daarom hebben we voor 2024 een 2e tranche geïntroduceerd.”

Eerste cliënten aangesloten
,,Inmiddels hebben de meeste organisaties hun eerste cliënt aangesloten op Virtuele Thuiszorg en dat is wel het meest concrete succes”, zegt Sanne-Lot met gepaste trots. ,,We gaan door tot elke organisatie 15% van hun bestaande cliënten heeft aangesloten. Maar zelfs als de projectfase is afgesloten, dan gaan we door met de borging om ervoor te zorgen dat het een standaard werkwijze is om nieuwe cliënten aan te sluiten. Digitaal als het kan. Thuis als het kan. En we zullen in het nieuwe jaar nog steeds één keer per maand bij elkaar komen om kennis en ervaring rondom virtuele Thuiszorg te delen.”

Fijne samenwerking
,,Binnen Virtuele Thuiszorg werken we dus enerzijds aan de inzet van slimme hulpmiddelen en anderzijds aan het veranderen van de manier waarop er gewerkt wordt door zorgprofessionals", zegt Sanne- Lot. ,,Dat veranderen doen we samen met het Verbeterlab en vanuit de Innovatiefabriek krijgen we ondersteuning als het gaat om de inzet van slimme hulpmiddelen. Ik ben erg trots op de fijne samenwerking met de projectmanagers, de Innovatiefabriek en het Verbeterlab. Die laatste partij helpt niet alleen om de verandering te stimuleren, maar komt ook met verbetervoorstellen. We zijn allemaal aan het leren en het werkt aanstekelijk om het samen te doen.”

In cijfers:
Slimme Hulpmiddelen:
-
7 deelnemende organisaties virtuele thuiszorg,
-     5 organisaties opgeleid en de eerste aansluitingen zijn er
-
7 VL-groepen gestart, gericht op implementatie

Innovatie-fabriek:
-  5 afleveringen van de video podcast
-  6 meet-ups
-  werkgroep spraakgestuurd rapporteren

Eén Festival Thuis Vitaal, samenwerking tussen Virtuele Thuiszorg en Innovatiefabriek

Verbeterlabs:
- 6 verandervraagstukken in verbeterlabs.
 Lees ook dit artikel met een interview met casemanager dementie Tanja Verwaal over haar ervaring met
het Verbeterlab

Learning on the Job:
-
3 lerend netwerk bijeenkomsten met 5 deelnemende organisaties