Actielijn Data

Data kunnen helpen om de zorg slimmer te organiseren en proactief te zijn, maar ook om de impact van de projecten zichtbaar te maken. Maar hoe ontsluit je deze data? En wat is binnen de privacywet mogelijk? Het is een lastige puzzel, maar projectleider Sanne-Lot van Ulzen is ervan overtuigd dat met kleine stapjes uiteindelijk goede resultaten geboekt kunnen gaan worden.

,,We proberen met kleine projecten te werken aan datagedreven vraagstukken in de keten”, licht Sanne-Lot toe. Denk aan vraagstukken als ‘Kunnen opnames in de VVT/ELV vanuit het ziekenhuis beter verspreid worden over het jaar, te beginnen bij planbare operaties (zoals vervanging heup of knie), zodat er geen verstopping in de keten plaatsvindt?’ Uiteraard is het dan van belang dat ook de VVT-organisaties geïnformeerd worden en het gelijkmatig spreiden van operaties (ook in de vakanties).”

Doel van dit project is om inzage te krijgen in de 'knelpunten' die opgelost moeten worden om datagedreven te kunnen werken. ,,We zijn begonnen met het Verwijspunt 078”, vertelt Sanne-Lot. ,,We kwamen er al snel achter dat we het vraagstuk nog verder moesten concretiseren. Het project ging minder snel dan gehoopt, maar het levert wél inzichtelijkheid in de knelpunten op, die vooral gericht zijn op uitwisseling van data, ook tussen VVT-organisaties.”

,,Tegelijk ontstaan er ook verbindingen met andere projecten”, gaat Sanne-Lot verder. ,,Daarom zijn we nu ook betrokken bij de inrichting van de data-infrastructuur van de VVT Alliantie. En dat is dan ook meteen waar ik trots op ben. Door te blijven vertellen waar we mee bezig zijn, ontstaat er bekendheid en ontstaan er verbindingen. Datagedreven werken vergelijk ik met de tijdsfase toen innoveren in haar kinderschoenen stond. We weten niet waar we eindigen, maar we weten wel dat het nodig is en dat we moeten experimenteren om te kijken hoe we het beste kunnen werken. Dat daar ruimte voor is, vind ik een compliment aan de VVT Alliantie waard.”

In cijfers:
We hebben 1 vraagstelling opgepakt, omdat regio AV (De zorgcentrale) onvoldoende capaciteit had om mee te doen). Deze vraagstelling is steeds verder verfijnd. We zijn vervolgens -zoals verwacht en bedoeld- tegen de eerste knelpunten aangelopen en die pakken we nu op. Een voorlopige ontdekking is dat de VVT-organisaties waar het VWP078 naar doorverwijst binnen de doelstelling van de zorgverzekeraars werken: 80% van de GRZ-cliënten gaan terug naar huis. We zoeken nog of dat binnen de gestelde tijd gebeurt en hoe het zit met het verloop van de andere 20%.