Leren van data

Samenwerken in de keten en onderzoek naar gebruik van alle data, daar draait het om in dit project. We kijken we hoe de grote hoeveelheid data waarover elke organisatie beschikt, kunnen gebruiken om nog beter samen te werken in de keten. Denk dan bijvoorbeeld aan een betere capaciteitsplanning, waardoor in de toekomst de keten niet verstopt raakt. Of sneller op de hoogte zijn van bepaald type doorverwijzingen naar de VVT, zodat hier eerder rekening mee gehouden kan worden.

Hoe doen we dat?

Er zijn niet alleen veel soorten gegevens die vastgelegd worden, dit gebeurt ook in verschillende systemen. Zoals Nedap, Zorgdomein en Point. Er zal dan ook onderzocht worden of en hoe we data kunnen combineren (zonder inbreuk te doen op de privacy) om de samenwerking te ondersteunen.

We zijn in de beginfase, het is pionieren, dat betekent twee stappen vooruit en weer eentje achteruit. Dat is niet erg, het hoort bij de fase waar we in zitten.

Ook al lijkt het nogal technisch, ook het werken met data is mensenwerk, net als de zorg zelf. Het zijn de mensen die weten welke data belangrijk zijn bijvoorbeeld. Op basis daarvan kan een relatie gelegd worden tussen gegevens. In de vorm van bijvoorbeeld een algoritme, dat is een stroomschema. Het zijn ook mensen die met het algoritme gaan werken en beoordelen of ‘het klopt’, want een algoritme is nooit voor alle gevallen kloppend. Omdat het mensenwerk is, betrekken we hen er natuurlijk ook bij.

Eind 2023 komt de projectgroep met een voorstel wat de vervolgacties zijn voor de organisaties om op dezelfde manier met hun data om te gaan, zodat we geen appels en peren gaan vergelijken. En we hopen aan te geven wat het einddoel kan zijn en hoe we daar kunnen komen. Iedereen die te maken heeft met ketenzorg en meer wil weten of een bijdrage wil leveren vraag ik om contact met mij op te nemen.

Contactpersoon:
De projectleider is Sanne-Lot van Ulzen. Zij is bereikbaar via sanne-lot@vvtwaardenland.nl