• Home
  • Nieuws
  • Zorgcontinuïteit blijft gewaarborgd door mooie samenwerking

Zorgcontinuïteit blijft gewaarborgd door mooie samenwerking

6 oktober 2020 - Sinds deze week is er een teststraat bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Zwijndrecht geopend. Deze teststraat is een mooie samenwerking van 12 zorginstellingen, die samen de VVT Alliantie Waardenland vormen, en het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Zwijndrecht. De teststraat is speciaal bedoeld voor haar eigen medewerkers. De alliantie wil zo garanderen dat zorgmedewerkers die bij haar aangesloten zorginstellingen werkzaam zijn, snel kunnen worden getest op COVID-19. Daarmee blijft de zorgcontinuïteit in de eerstelijnszorg het beste gewaarborgd.

De teststraat is bedoeld voor medewerkers van 12 zorgorganisaties uit de regio’s Drechtstreden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Zij dragen zorg voor ruim 10.000 cliënten. Deze zorg mag niet in het geding komen. Peter de Wit, woordvoerder namens VVT Alliantie Waardenland: “Wij zien dat het relatief lang kan duren voor je als zorgmedewerker getest kan worden en vervolgens de uitslag van de test hebt. Wij proberen hier op in te spelen met een eigen teststraat, zodat onze medewerkers bij een negatieve uitslag weer snel aan de slag kunnen. Onze cliënten kunnen niet wachten! In deze mooie samenwerking tussen het ASZ ziekenhuis en de VVT Alliantie Waardenland is de teststraat snel en vakkundig gerealiseerd.”

De teststraat is zes dagen per week geopend. Het streven is een snel en adequaat testbeleid te voeren en dezelfde dag de uitslag van de test te hebben.