Woonzorgwijzer op Waardigheid & Trots

Dit jaar zijn we als VVT Alliantie Waardenland gestart met het gebruik van de Woonzorgwijzer. We hebben het bestaande instrument Woonzorgwijzer gebruikt om gezamenlijke vraagstukken op gebiedsniveau in beeld te brengen. Dat werd de Atlas Woonzorgwijzer.

Deze tool geeft naast bestaande informatie over de zorgvraag inzicht in het aanbod aan voorzieningen dat er op lokaal niveau is. Op die manier is het mogelijk om gedeelde vraagstukken rondom wonen, welzijn en zorg in de regio te visualiseren en een vertaalslag te maken naar gerichte verbeteringen op wijk- en buurtniveau. Waardigheid & Trots maakte er samen met VGZ een filmpje over ter inspiratie.

Meer weten over het ontstaan van dit initiatief en wat je met de Woonzorgwijzer kan? Bekijk de video of lees het artikel op Waardigheid & Trots. In de video vertellen Mark van Driest, senior inkoper langdurige zorg bij VGZ en Jan Verschuren, co√∂rdinator Waardigheid en Trots in de regio hoe de woonzorgwijzer werkt en hoe deze in de regio Waardenland tot stand is gekomen.