• Home
  • Nieuws
  • Waardenland zet mooie vervolgstappen in 2024

Waardenland zet mooie vervolgstappen in 2024

In het afgelopen jaar is er vanuit de VVT Alliantie Waardenland  volop gewerkt aan bestaande en aan nieuwe projecten.  Dat doen we vanuit de 3 programmalijnen Arbeidsmarkt & Opleiden, Wonen & Zorgaanbod en Innovatie & Data met een gestructureerd jaarplan als basis. En dat heeft goede eerste resultaten opgeleverd. Komend jaar gaat de Alliantie op deze weg door. Maar dat is niet alles, er worden ook nieuwe stappen gezet. Programmamanager Anne van Riet-Keulen vertelt graag wat er op stapel staat binnen Waardenland.

Thuis als het kan, zelf als het kan en digitaal als het kan, dat is het landelijke uitgangspunt voor de ouderenzorg van de toekomst. En die toekomst komt heel snel naderbij. Vandaag is actie nodig om de ouderenzorg nu en straks toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Binnen VVT Alliantie Waardenland werken 18 ouderenzorg- en thuiszorgorganisaties samen aan deze uitdaging. Dat doen we niet alleen, maar ook samen met gemeenten, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties en onderwijs. ,,Met name deze samenwerking wordt in 2024 geïntensiveerd”, vertelt Anne. ,, Het is dan ook de bedoeling dat we strategische gesprekken met al deze partijen gaan voeren. We gaan in gesprek over de vraag hoe we samen onze doelstellingen kunnen bereiken en kunnen vormgeven in de praktijk. Het regioplan geeft hier ook de handvatten voor.”

Intensiever domein overstijgend samenwerken
Ook nu wordt er al binnen de verschillende projecten domein overstijgend samengewerkt. ,,Het project de zorgzame buurt Kraaihoek in Papendrecht is daar een mooi voorbeeld van”, vindt Anne. ,,Binnen dit project werken verschillende zorgorganisaties samen met gemeente Papendrecht, welzijnsorganisatie MeeVivenz en woningbouwcorporatie  Woonkracht10 met elkaar samen. Zij werken aan een wijk waarin jong, oud, zorgvragers en niet-zorgvragers samen wonen en naar elkaar omkijken. Mooi om te zien dat dit goed verloopt. Die lijn willen we in 2024 ook voor andere projecten inzetten. Die gesprekken dragen daaraan bij.

Zorgprofessionals en cliënten betrekken
Tot nu toe heeft de VVT Alliantie Waardenland zich vooral gericht op de stakeholders en op de bestuurlijke laag van de organisaties die deelnemen. ,,In 2024 gaan we ook hierin een stap verder”, laat Anne weten. ,,Om de samenwerking te laten slagen en onze doelen te bereiken, hebben we ook de zorgprofessionals en de cliënten nodig. De professionals moeten het tenslotte doen. En wat vinden de cliënten ervan? Wat verwachten zij van de zorg nu en in de toekomst? Belangrijk om al deze groepen erbij te betrekken. Daarom organiseren we dit jaar een bijeenkomst waarin we Raden van Toezicht, zorgmanagers en vertegenwoordigers van Cliëntenraden uitnodigen. We laten hen zien dat we samenwerken en met welke projecten we dat doen. en zijn benieuwd naar hun reacties. We hopen op deze manier dat de Alliantie wat meer gaat leven en er in meerdere lagen binnen de organisaties een bewustzijn ontstaat dat samenwerken een ‘must’ is. Nog mooier wordt het als we vanuit deze mensen ook inhoudelijke ideeën krijgen waarmee we aan de slag kunnen.”

KPI’s
,,Ook dit jaar werken we met een groot aantal projecten aan een toekomstbestendige ouderenzorg”, gaat Anne verder. ,,Denk aan projecten op het gebied van reablement, sociale benadering,  en virtuele thuiszorg. In 2024 starten we ook met een aantal nieuwe projecten, zoals spraakgestuurd rapporteren en het centraliseren van diensten. Om al die projecten goed te monitoren en de resultaten te meten gaan we  werken met Kritieke Prestatie Indicatoren. Kortom: genoeg werk te doen vanuit VVT Alliantie Waardenland. Samen met de projectleiders en bestuurders gaan we er weer een mooi jaar van maken!”