• Home
  • Nieuws
  • VVT alliantie Waardenland groeit en ondertekent convenant

VVT alliantie Waardenland groeit en ondertekent convenant

10 mei 2022 - In september 2020 lanceerden ouderenzorgorganisaties en zorgkantoor VGZ in de regio Waardenland hun gezamenlijke visie op ouderenzorg in de regio tot 2030. Als VVT alliantie Waardenland geven zij gezamenlijke invulling aan deze visie. Om de samenwerking verder te versterken hebben alle betrokken organisaties een convenant opgesteld en ondertekend. In het convenant staan afspraken over de onderlinge samenwerking en gewenste resultaten.

In de afgelopen maanden heeft de alliantie meerdere projecten met succes uitgevoerd. Zo is momenteel een tweede lichting zij-instromers bezig met een verkorte BBL opleiding tot verzorgende IG. Ook is er één centraal verwijspunt voor kortdurende zorg in de Drechtsteden gerealiseerd: Verwijspunt 078.

Alliantie groeit


De alliantie krijgt steeds meer bekendheid. In april 2022 zijn Aafje, Internos, Lelie Zorggroep en Zorgwaard aangesloten bij de VVT alliantie Waardenland. Deze organisaties bieden thuiszorg in de regio Waardenland. Met de groeiende vraag van ouderen naar steeds complexere zorg thuis is regionale samenwerking ook op dit gebied van belang.

Dagelijks bestuur en nieuwe opzet


Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuwe opzet van de VVT alliantie. Alle projecten en regionale opgaven zijn ondergebracht in drie programmalijnen, te weten (1) arbeidsmarkt en onderwijs, (2) wonen-zorg en zorgaanbod en (3) innovatie en data. Er is een dagelijks bestuur aangesteld en er zijn afspraken gemaakt over de samenwerking. Met het ondertekenen van het convenant tonen de betrokken organisaties hun commitment om de regiovisie te realiseren.

Download het convenant