Verwijspunt 078 officieel van start!

Maandag 28 november was het zover. Om 8.00 uur is door Paul van Gennip, bestuurder van Het Parkhuis, het 'digitale startschot' gegeven voor een unieke samenwerking in de regio: Verwijspunt 078.

Verwijspunt 078 is een van de projecten vanuit de VVT alliantie Waardenland, een samenwerking van zeven zorgaanbieders in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht: Het Parkhuis, Het Spectrum, PZC Dordrecht, Swinhove Groep, De Merwelanden, De Blije Borgh en Leger des Heils. Het doel van Verwijspunt 078 is het resaliseren van tijdige en juiste plaatsingen vand e oudere inwoners van de regio Drechtsteden naar een passend en beschikbaar bed voor diverse vormen van zorg:
  • eerstelijns verblijf (ELV) laag- en hoogcomplex
  • observatie
  • crsiis
  • geriatrische revalidatiezorg
  • palliatieve zorg
  • respijtzorg (vervangende mantelzorg)
  • gedwongen opname met inbewaringstelling of rechterlijke machtiging

Tweede fase: Wlz-zorg


In de eerste helft van 2022 worden ook zorgvragen in de Wet landurige zorg (somatiek en psychogeriatrie) door Verwijspunt 078 in behandeling genomen. Op deze manier zorgen de organisaties voor een gezamenlijke entreepoort voor verwijzers (denk aan huisartsen, casemanagers dementie, transferbureau en geriaters Albert Schweitzer ziekenhuis) Niet alleen ontvangen de cliënten sneller de juiste zorg op de juiste plek, het levert de verwijzers een enorme tijdsbesparing op.

Hoe werkt het?


Verwijzers kunnen bellen naar 078 20 20 300. De speciaal hiervoor opgeleide triagisten hebben een overzicht vn alle beschikbare plaatsen en kunnen snel schakelen met de betreffende organisatie. Verwijzers kunnen de cliënt ook via Zorgdomein aanmelden. Daarnaast is een website beschikbaar: www.verwijspunt078.nl waar u meer informatie kunt vinden.