• Home
  • Nieuws
  • 'Verwijspunt 078 is een unieke samenwerking'

'Verwijspunt 078 is een unieke samenwerking'

21 januari 2022 - Verwijspunt 078 is een unieke samenwerking tussen zeven ouderenzorgorganisaties in de Drechtsteden. Deze organisaties hebben de handen ineen geslagen om één voordeur te creëren voor zorgaanvragen van ziekenhuizen en verwijzers. En dat is gelukt. Sinds eind november 2021 verlopen alle aanvragen voor kortdurende zorg via Verwijspunt 078.

‘Dat bespaart verwijzers veel tijd,’ vertelt Jone Oosterhoff, kwartiermaker van Verwijspunt 078. ‘Huisartsen en ziekenhuismedewerkers hoeven niet meer rond te bellen.’ In plaats daarvan dienen zij één keer hun aanvraag in. Verwijspunt 078 wordt dagelijks bemenst door twee tot drie zorgbemiddelaars van de vier grootste ouderenzorginstellingen, Het Parkhuis, Het Spectrum, PZC Dordrecht en de Swinhove Groep. ‘Zij werken allemaal een deel van de tijd bij hun eigen organisatie en een deel van de tijd op Verwijspunt 078’.

Op de huisartsenpost


Verwijspunt 078 is gevestigd in de huisartsenpost in Dordrecht.  ‘In de avonden en weekenden werken hier de triagisten van Drechtdokters. Wij kunnen deze ruimte doordeweeks overdag gebruiken. Ideaal en wel zo efficiënt om deze bestaande ruimte te kunnen gebruiken,’ aldus Jone.

Zorgdomein


Verwijspunt 078 werkt met Zorgdomein. ‘Daarin houden de zeven zorgorganisaties bij hoeveel bedden er voor kortdurende zorg beschikbaar zijn. De eerste ervaringen en reacties zijn positief. Er zijn al ongeveer 280 aanvragen ingediend en ongeveer 210 cliënten konden worden geplaatst.’

Triage


Dat er één centraal verwijspunt is, betekent niet dat alle aanvragen opgepakt kunnen worden. ‘Soms omdat er op dat moment geen bedden beschikbaar zijn en soms omdat de aanvraag te complex is en meer vraagt dan kortdurende zorg.’ Voor deze complexe situaties is er twee keer per week een triageoverleg met specialisten ouderengeneeskunde, een triagist en een afgevaardigde vanuit de regiegroep Verwijspunt 078 voor de complexe aanvragen.

Processen verbeteren


‘En natuurlijk zijn we ook continu met de betrokken partijen in gesprek om te kijken hoe we de processen kunnen verbeteren. Zo bekijken we met het Albert Schweitzerziekenhuis of het transferbureau ook kan aansluiten bij Zorgdomein.’

Samen leren


Het leerklimaat binnen Verwijspunt 078 is belangrijk. ‘Dat levert enorme kwaliteitswinst op. Door deze samenwerking hoor en zie je van elkaar wat goed werkt en wat anders kan. Samen komen we tot één goede manier van werken en een hoge kwaliteit van dienstverlening.’ Bovendien nodigt goede samenwerking uit tot meer samenwerking die noodzakelijk is om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken.

Innoveren met Wlz-instroom


‘De volgende stap is om ook Wlz-aanvragen via Verwijspunt 078 te kunnen behandelen. Dat is waar we nu achter de schermen aan werken. Dit bestaat nog nergens in Nederland, dus we moeten de processen vanaf nul inrichten. Dat is een mooie uitdaging!’


De organisaties die deelnemen aan Verwijspunt 078 zijn: De Blije Borgh, De Merwelanden, Het Parkhuis, Het Spectrum, Leger des Heils, PZC Dordrecht en de Swinhove Groep.
Jone Oosterhoff, kwartiermaker Verwijspunt 078