• Home
  • Nieuws
  • Tijdens een Regiofestival samen werken aan het Regioplan
In de regio Waardenland pakken we het maken van het Regioplan slagvaardig aan. Dat blijkt wel als we hierover in gesprek gaan met Ingrid Vaartmans, regiomanager bij Coöperatie VGZ en Petra Smeets, ondersteunend adviseur voor de gemeentes. Op 30 oktober gaan zo’n 80 betrokkenen uit verschillende organisaties met elkaar aan de slag met de ingrediënten voor het Regioplan. Daarna start het schrijfwerk en zijn er nog een aantal momenten waarop getoetst wordt of dat wat op papier staat overeen komt met de uitkomsten van het Regiofestival. Uiteindelijk moet het plan op 16 december de spreekwoordelijke formele klap krijgen. Ingrid en Petra zijn er druk mee en vertellen vol enthousiasme over dit proces.

Ingrid werkt nu 1,5 jaar als Regiomanager bij VGZ en hield zich eerder vooral bezig met de samenwerkingsagenda van de gemeenten. ,,Met de komst van het IZA is dit vanzelfsprekend overgegaan in het tot stand brengen van een bredere regionale samenwerking”, legt ze uit. ,, We betrekken nu ook de zorgaanbieders erbij.” Petra werkt vanuit haar bureau Tien Organisatieadvies en is als adviseur voor de gemeentes betrokken bij het IZA-traject,, Ik zorg dat de gemeenten worden betrokken in het proces en de plannen en doe samen met beleidsadviseurs Linda Huizer namens Drechtstedengemeentes en Iemke Bruseker namens de gemeentes in de Alblasserwaard-Vijf Heerenlanden. Ook Ines Pruijt is als manager van Drechtzorg een belangrijke samenwerkingspartner in dit proces. Met elkaar vormen zij het programmateam IZA, en werken zij samen aan de facilitering van de totstandkoming van het Regioplan.”

Regiobeeld
Het Regioplan dat er eind dit jaar moet liggen, is gebaseerd op de uitkomsten van het eerder gepresenteerde Regiobeeld. De uitkomsten hiervan zijn regionaal opgesteld en gedeeld in een aantal bijeenkomsten. ,,We hebben daar de rode draad gepresenteerd”, vertelt Ingrid. ,,En iedereen de vraag gesteld: ‘Waar lig jij nu wakker van als het gaat om de toegankelijkheid van de zorg?’ Deze vraag hebben we niet alleen aan professionals gesteld, maar ook aan cliënten en patiënten. De beelden  waren niet heel verschillend, maar cliënten en patiënten gaven soms wel een andere dingen mee. Zoals: deze: Let op bij het zoeken naar oplossingen dat niet iedere inwoner digi-vaardig is. Er is een groot aantal laag geletterden in onze regio. Goed punt om rekening mee te houden, omdat we toch snel geneigd zijn om digitalisering als een van de oplossingen te zien.”

Drie belangrijkste thema’s uit Regiobeeld
De drie belangrijkste thema’s in Waardenland zijn de dubbele vergrijzing, Leefstijlproblematiek en mentale gezondheid. ,,Onder deze thema’s zit een uitgebreide dataset”, legt Ingrid uit. ,,Zo zien we bijvoorbeeld bij mentale gezondheid dat die vooral betrekking heeft op de jeugd. Ook volwassenen in de regio Waardenland kampen met mentaal minder weerbare gezondheid. Mentaal welbevinden van onze jeugd is lager dan de benchmark landelijk.”

Een andere belangrijke uitkomst is dus dat er in onze regio een groot aantal mensen laag geletterd is. Waar we ook rekening mee moeten houden, is het verschil tussen het stedelijk gebied (Dordrecht/Gorinchem) en het platteland (Alblasserwaard-Vijf Heerenlanden).” Petra voegt toe: ,,Het is ook van belang om niet naar een aspect te kijken, maar alles integraal te benaderen. Het gaat hier  ook om bestaanszekerheid, zo weten we en wijzen alle partners open daarbij speelt ook het sociaal domein een belangrijke rol.”

Regiofestival
Op dit moment zijn Petra en Ingrid samen met de eerder genoemde programmateamleden druk met het organiseren van het Regiofestival dat op 30 oktober plaatsvindt. Van alle organisaties zijn professionals van drie verschillende lagen uitgenodigd om mee te denken: bestuurders, management en beleid. ,,Doel van deze bijeenkomst is om te komen tot de invulling van het regioplan ”, licht Ingrid toe. ,,We willen er een inspirerende bijeenkomst van maken en dus ook al vooruit kijken naar de transformatieplannen. Ook belichten we wat er in andere regio’s gebeurt. Daar kunnen we van leren en het beste eruit pikken.”

De deelnemers hebben inmiddels al een huiswerkopdracht gehad om zich voor te bereiden. “Ook hierin staat de vraag centraal: wat houdt jou bezig om de zorg toekomstbestendig te houden”, zegt Ingrid. ,,Met die input gaan we de 30e aan de slag. We zien het Regioplan vooral als een kader voor de transformatie. We zetten hier voornamelijk de uitgangspunten in. De concrete acties worden vastgelegd in de transformatieplannen. Er zijn al een aantal organisaties die plannen ingediend hebben. Ook daar staan we bij stil.”

Meenemen van inwoners, cliënten, patiënten en zorgprofessionals
Een belangrijk aspect in de transitie is het betrekken en meenemen van inwoners,  cliënten, patiënten en zorgprofessionals. ,,Een belangrijk punt”, zegt Petra. ,,Inwoners moeten beseffen dat ze op termijn niet meer de zorg kunnen krijgen zoals ze dat misschien nu nog gewend zijn en belangrijk dat zij meedenken over hoe dan wel. Wij denken dat zij een belangrijke rol hebben in de ontwikkeling en uitvoering van transformatieplannen en gaan met hun ook in gesprek over hoe zij overall betrokken zijn.. Er is een gremium dat het regionale overzicht houdt.  ,,Dat doen we met Drechtzorg, een domein overstijgend platform”, vertelt Ingrid. ,, daar worden ook een aantal wethouders van de gemeentes op aangehaakt. Bestuurders volgen en monitoren de ontwikkelingen in de regio op het gebied van samenwerking en transformatieplannen.”

Co-creatie, experimenteren en doorpakken
Beide dames benadrukken dat het Regioplan en de daaruit voortvloeiende transformatieplannen door iedereen gedragen moeten worden. ,,Het moet een plan van ons allemaal worden”, zegt Ingrid. ,,We gaan co-creëren en samen op zoek naar de beste oplossingen voor de regio.” ,,Daarna gaan we experimenteren, leren, opschalen en doorpakken”, voegt Petra daar aan toe. ,,Samen de zorg in Waardenland toegankelijk en kwalitatief goed  houden. Dat is het belangrijkste doel van deze exercitie.”