• Home
  • Nieuws
  • Scheidend voorzitter Jurjen Sponselee: ,,De Alliantie staat goed op de kaart”
Twee jaar lang mocht Jurjen Sponselee de voorman zijn van VVT Alliantie Waardenland. Met gepaste trots kijkt hij terug op zijn twee voorzittersjaren en vol vertrouwen draagt hij het stokje nu over aan zijn opvolger, Sander van IJsseldijk. In de afgelopen jaren is de alliantie letterlijk en figuurlijk gegroeid. Er zijn organisaties bij gekomen en inhoudelijk staat de alliantie als een huis. ‘We staan goed op de kaart’, vindt Jurjen.

In het dagelijks leven is Jurjen bestuurder bij Het Spectrum. Hij was vanaf de start van zijn bestuursfunctie lid van het Directeurenoverleg Verpleeg- en Verzorgingshuizen Drechtsteden. Dit is de voorloper van VVT Alliantie Waardenland. Hij was dus ook van de partij toen in 2020 gestart werd met het maken van een regiovisie. Inmiddels is de Alliantie in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardig netwerk van 19 VVT-organisaties.
 ,,Het collectief draait echt goed”, zegt Jurjen. ,,Bestuurlijk weten we elkaar goed te vinden en is er een prettige samenwerking."

Meer focus op accentverschillen in subregio’s
Binnen de Alliantie wordt er met twee subregio’s gewerkt: De Alblasserwaard-Vijf Heerenlanden en Drechtsteden. ,,Hiervoor is bewust gekozen”, licht Jurjen toe. ,,De regio’s hebben verschillende uitdagingen en daar kunnen we nu beter op inspelen. In de afgelopen jaren hebben we ons daar steeds meer op gefocust en meer invulling kunnen geven op de accentverschillen. Dat vind ik een goede zaak.”

Goed op de kaart
Jurjen merkt steeds vaker dat de Alliantie meer bekendheid krijgt. ,,We hebben proactief gecommuniceerd de afgelopen tijd en ons ook op veel podia laten zien”, zegt hij. ,,Dat werpt z’n vruchten af. We zijn als Alliantie goed betrokken bij de totstandkoming van het Regioplan en we zitten aan tafel met een partij als Strategy-End die met ons de resultaten door wil spreken en SMART wil maken. Je ziet ook dat een aantal projecten daadwerkelijk bijdraagt aan vermindering van de druk op de arbeidsmarkt. Daar ben ik best trots op.”

Inhoudelijke stappen
Ook inhoudelijk zijn er mooie stappen gezet. Er is een groot aantal projecten opgestart. ,,We werken  volgens een jaarplan dat is opgesteld door programmamanager Anne van Riet-Keulen”, licht Jurjen  toe. ,,Zij ondersteunt ons en de projectleiders. Dat is heel prettig. We werken nu gestructureerd via drie programmalijnen aan een aantal projecten. Allemaal met als doel het bouwen aan een toekomstbestendige ouderenzorg, waarbij langer thuis blijven wonen centraal staat. Met projecten als virtuele  thuiszorg, Reablement, Sociale Benadering Dementie en Volledig Pakket Thuis geven we een concrete invulling aan diverse aspecten van het langer thuis wonen van ouderen.”

Binden en boeien zorgprofessionals
Daarnaast is ook het binden en boeien van de zorgprofessionals belangrijk voor een toekomstbestendige ouderenzorg in de regio. ,,Ook daar hebben we actief aan gewerkt”, zegt Jurjen enthousiast. ,,We hebben in de afgelopen jaren een groot aantal zij-instromers versneld opgeleid en het ook mogelijk gemaakt om deelcertificaten te behalen. Dat maakt de instap in de zorg laagdrempeliger. Om deze mensen goed te begeleiden en te zorgen dat ze niet snel weer vertrekken, hebben we een carrièrecoach aangetrokken. Zij begeleidt de zij-instromers tijdens en na het opleidingstraject. Dat werkt heel goed.”

Uitdagingen
Voor de toekomst ziet Jurjen nog voldoende uitdagingen, met name op het vlak van maatschappelijk bewustzijn. ,,We zullen ons met elkaar moeten inspannen om de inwoners er bewust van te maken dat de zorg niet blijft zoals die nu is”, benadrukt hij. ,,We moeten anders kijken naar de zorg. Er komt meer op de schouders van inwoners en hun directe omgeving zelf te liggen. En die veranderingen gaan sneller dan we denken. Het is belangrijk om daarin samen op te trekken en met ‘een mond’ te spreken.“

Vertrouwen in nieuwe voorzitter
Jurjen draagt het stokje vol vertrouwen over aan Sander en wenst hem vooral een mooie tijd toe. ,,De voorzittershamer is in goede handen en ik wens het Dagelijks Bestuur, de programmamanager en alle projectleiders veel succes toe met de uitdagingen die nog voor ons liggen”, laat hij weten. ,,En ik ben er natuurlijk zelf ook nog bij, maar dan als bestuurder van Het Spectrum. Ik zal zeker mijn steentje blijven bijdragen aan de Alliantie.”