• Home
  • Nieuws
  • Samenwerken en elkaar ontmoeten staat centraal tijdens bijeenkomst VVT alliantie

“Samenwerking is geen keuze, maar een noodzaak”

“Samenwerken is geen keuze meer, maar een noodzaak”, zegt Sander van IJsseldijk, bestuurder van de Lange Wei en voorzitter van de VVT Alliantie Waardenland tijdens de Bijeenkomst van de VVT Alliantie op 25 april. Zo’n 110 managers, bestuurders en leden van de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en PAR/VAR van 15 zorgorganisaties kwamen naar het evenement ‘Samenwerken in de regio: ons een zorg of onze zorg?’ in partycentrum de Lockhorst in Sliedrecht.

“Steeds meer ouderen hebben zorg nodig, maar er zijn nu al minder mensen die het werk kunnen uitvoeren”, schetst Sander de situatie. “Het is belangrijk dat we elkaar beter leren kennen, zodat we samen passende en betaalbare zorg voor ouderen kunnen bieden.”

Samenwerking intensiveren

Elkaar ontmoeten en de samenwerking intensiveren is de reden voor dit evenement van de VVT alliantie. Het evenement vandaag is speciaal bedoeld voor de deelnemende organisaties binnen de alliantie. Sander: “Zowel buiten als binnen onze organisaties is het belangrijk dat iedereen begrijpt waarom we steeds intensiever samenwerken. Van cliëntenraad tot OR, van medewerker tot lid van de raad van toezicht, iedereen heeft hierin een rol. Daarom willen we onze samenwerking nog meer zichtbaar maken en elkaar ontmoeten.”

Elkaar ontmoeten tijdens de VVT bijeenkomst


Het evenement is opgesplitst in twee dagdelen: aan het begin van de middag krijgen leden van de cliëntenraden, PAR/VAR en de OR informatie in drie sessies over de 3 programmalijnen van de VVT alliantie. Hierin wordt kort toegelicht wat er al is opgezet en bereikt in de samenwerking.

’s Middags is het de beurt aan managers, leidinggevenden en leden van de raad van toezicht. Tijdens deze sessies worden alle deelnemers bevraagd: Welke bijdrage kan iedereen vanuit zijn eigen rol leveren? En wat hebben jullie hiervoor nodig?

[Uitvraag: wat kun jij doen]

Betrokken bij de veranderbeweging

Programmamanager Sanne-Lot van Ulzen geeft een presentatie over de programmalijn Innovatie en Data. Ze start het gesprek aan de hand van een woordenwolk. Deelnemers sturen hun woorden naar het scherm: invloed, kennis delen, enthousiasme en werkplezier.

Sanne-Lot in gesprek over innovatie


Eric van Voorst, lid van de Ondernemingsraad van De Merwelanden: “Ik denk dat het belangrijk is om medewerkers te laten meedenken en niet alleen het eindproduct te tonen. Als mensen meedenken worden ze eigenaar en voelen ze zich betrokken bij de veranderbeweging.”

Luisteren naar de beroepsgroep

Bij de sessie over programmalijn Wonen en Zorgaanbod worden in een notendop 8 projecten toegelicht. Er gebeurt al veel, maar hoe kun je deze samenwerking intensiveren? VAR-lid Ariën van der Dussen van Rivas Zorggroep, merkt op dat de samenwerking vooral via bestuurders loopt. “Ik denk dat het nodig is om de samenwerking naar de professionals te brengen. Dat bijvoorbeeld ook wijkverpleegkundigen kennis met elkaar delen en van elkaar leren.”

Deelsessie Wonen met Zorg


Laura Lodder van Aafje deelt deze mening. “Ik denk dat het nodig is om verpleegkundigen aan het woord te laten over hun vak. Zij weten goed wat ze kunnen veranderen en wat beter kan. Het is belangrijk dat we luisteren naar de beroepsgroep als je iets wilt veranderen.”

Ze is blij met deze samenwerking in de regio. “Je leert van elkaar welke situaties moeilijk zijn en hoe je als organisatie bij elkaar kunt aansluiten.”

‘Het is slimmer om met elkaar te praten’


Ook Mirjam Salet, lid van cliëntenraad De Lange Wei, vindt het verhelderend om samen te zijn met verschillende cliëntenraden. “Niet alle problemen zijn voor elke organisatie hetzelfde. Het is slimmer om met elkaar te praten. Ik vind het fijn om te merken dat er nu serieus regionaal wordt samengewerkt.”

Groot personeelstekort

In de sessie over programmalijn Arbeidsmarkt & opleiden vertelt Wardy Doosje, bestuurder van werkgeversvereniging Zorg + Welzijn ZHZ, dat we in de regio afstevenen op een personeelstekort van 1400 mensen. Deelnemers gaan aan de slag met de vraag: wat doe je samen binnen dit thema en waar ben je zelf verantwoordelijk voor?

Wardy Doosje in gesprek over het thema arbeidsmarkt


Je kunt bijvoorbeeld samen de normen bepalen. Patricia Mazairac, zorgmanager bij de Lange Wei, heeft onderzoek gedaan naar functies op niveau 3. “Zo’n 30 procent van de taken van iemand die werkt op niveau 3 kan worden uitgevoerd door een lager niveau. Slechts een klein deel van de dag is specialistische zorg nodig, de rest komt neer op begeleiding en aandacht.”

Betere afspraken, efficiënter werken

“Als je samenwerkt, kun je betere afspraken maken en efficiënter werken”, denkt ook Gijske Heijstek, manager bij Lelie Zorggroep. “Je kunt bijvoorbeeld scholingen samen volgen. Maar je kunt ook voorkomen dat je samen voor dezelfde voordeur staat in een wijk.”

Na twee dagdelen met drie intensieve rondes sluit Sander van IJsseldijk het evenement af. “Het is belangrijk dat we een periode van concurrentie achter ons laten en dat we onze krachten bundelen. Dat vraagt om lef. Het betekent dat je soms nee moet zeggen in het belang van de regio. Ook al zou het wel goed zijn voor je organisatie.”

Sander roept op tot lef en krachten bundelen


Vertrouwen nodig

Daar is veel vertrouwen voor nodig, weet ook Frank van Loon van zorgkantoor VGZ. Hij heeft het vertrouwen zien groeien sinds de opzet van de regiovisie in 2018. “Organisaties willen én durven vaker dingen te delen en met elkaar het gesprek aan te gaan op de inhoud. Je hebt maar één pot geld dat je kunt uitgeven in de regio. Het is nu vaker een gedragen besluit.”

Reacties op het vervolg

Veel deelnemers zijn enthousiast over de dag en hopen op een vervolg. Voor sommige mensen is het een eerste kennismaking met de projecten van de VVT alliantie en is het veel informatie ineens. Leden van de medezeggenschapsraden benadrukken dat het belangrijk is om hen vanaf het begin te betrekken bij projecten. Een aantal leden van de raad van toezicht van de organisaties spreken de behoefte uit om vaker samen te komen en om periodiek geïnformeerd te worden. En wat vaak genoemd wordt aan het einde van de dag:  hoe betrekken we medewerkers in deze projecten, hoe gaat dit voor hen leven? Met alle feedback die op deze dag is opgehaald gaat de VVT alliantie de komende periode aan de slag.

Samenwerking hoe nu verder


Blijf op de hoogte

Wil je meer weten of op de hoogte gehouden worden van de alliantie? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.