• Home
  • Nieuws
  • Samen werken aan nieuwe concepten voor Verpleeghuiszorg Thuis

Samen werken aan nieuwe concepten voor Verpleeghuiszorg Thuis

Als Programmamanager Zorg Dichtbij werkt Han van ‘t Hof aan concepten om de zorg zo dichtbij mogelijk de cliënt te leveren. Uitgangspunt daarbij is ‘Zelf als het kan’, ‘Thuis als het kan’ en ‘Digitaal als het kan’. Een van die projecten is Verpleeghuiszorg Thuis, een regionaal project dat werkt aan nieuwe concepten om verpleeghuiszorg zo lang mogelijk uit te stellen of zelfs te voorkomen. In dit project werkt Han vanuit zijn werkgever Zorggroep Rivas samen met Aafje, De Lange Wei en de Blije Borgh. Wat is de aanpak en wat gaan inwoners hiervan merken?

Han van ’t Hof werkt sinds 2018 bij Zorggroep Rivas en zijn hart ligt bij de zorg. ,,Ik heb Gezondheidswetenschappen in Rotterdam gestudeerd”, vertelt hij. ,,Ik heb onder andere gewerkt bij de afdeling zorgverkoop van mijn huidige werkgever en daarvoor had ik een baan als accountmanager. Die baan was niet in de zorg en ik merkte dat ik de inhoud miste. Vandaar mijn overstap in 2018 naar Rivas. Sinds april vorig jaar werk ik daar als programmamanager Zorg Dichtbij en heb ik een aantal mooie projecten onder mijn verantwoordelijkheid.”

Drie speerpunten


Han vertelt dat Zorggroep Rivas drie speerpunten voor de komende jaren heeft: Duurzame zorg, Zorgcoördinatie en Zorg Dichtbij. Duurzame zorg spitst zich vooral toe op het betaalbaar en ‘groen’ houden van de zorg, met de juiste kwaliteit van zorg. Onder Zorgcoördinatie wordt gewerkt aan het optimaliseren van in-, door- en uitstroom van cliënten. Han is verantwoordelijk voor het derde speerpunt. ,,Als programmamanager Zorg Dichtbij werk ik aan een aantal projecten die allemaal draaien rond het aanbieden van zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt”, legt hij uit. ,, Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, is een belangrijk uitgangspunt voor de zorg van de toekomst. Thuis als het kan en Digitaal als het kan, dat is het credo. Dat gaat niet vanzelf. In een aantal projecten ontwikkel ik samen met zorgprofessionals en andere specialisten concepten die dit mogelijk maken.”

Concepten verpleeghuiszorg thuis


Een van die projecten is Verpleeghuiszorg Thuis. Dit project is regionaal aangepakt. ,,Daar hebben we bewust voor gekozen”, vertelt Han. ,,Vanuit andere organisaties zijn er nieuwe perspectieven en we denken dat de impact ook groter is als we dit samen doen.” Binnen dit project draait het om de vraag welke concepten aangeboden kunnen worden om mensen thuis te ondersteunen, zodat ze een verpleeghuisopname kunnen uitstellen of zelfs voorkomen. ,,Het aantal verpleeghuisbedden wordt steeds schaarser”, zegt Han. ,,In de toekomst zullen mensen langer thuis blijven wonen en kijken we wat iemand en zijn omgeving nog zelf kunnen. Dat vraagt iets van de ondersteuning of zorg thuis. Maar wat is er dan precies nodig? Die vraag willen we met ons project beantwoorden.”

Clientreis en rode draad opname


De werkgroep met onder andere zorgprofessionals zoals, een casemanager dementie, een wijkverpleegkundige en een specialist ouderengeeskunde, is voortvarend aan de slag gegaan. ,,Om te bepalen welke interventies nodig zijn, hebben we de cliëntreis in kaart gebracht”, vertelt Han. ,,Welke stappen heeft de cliënt voorafgaand aan de opname doorlopen en wat was het moment dat een opname noodzakelijk was? Daarna hebben we een literatuurstudie gedaan en een data-analyse uitgevoerd met gegevens van verpleeghuisopnames uit onze eigen organisatie. Je ziet dan dat de meest voorkomende reden voor een opname is dat de mantelzorger wegvalt of de zorg niet meer aan kan. Dat betekent dat we onder andere moeten zorgen dat we ondersteuning aan die mantelzorgers bieden.”

Pilot met concreet concept


Als concreet voorbeeld om de mantelzorger te ontlasten noemt Han het aanbieden van tijdelijke logeerbedden. ,,Een cliënt kan eenmaal per maand een week ‘logeren’ in het verpleeghuis”, licht hij toe. ,,Dat geeft de mantelzorger een vaste week in de maand rust. Zo willen we vijf tot zeven van dit soort diensten uitwerken en met één daarvan een pilot draaien in de regio in 2023. Het is de bedoeling dat we in april alle concepten uitgewerkt hebben en dat we dan kunnen starten met de pilot. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit zal verlopen en wat we hiervan leren. Het is een mooi project om samen met collega’s aan te werken en ik hoop echt dat de uitkomsten zullen helpen om cliënten op een prettige, verantwoorde manier langer thuis te laten wonen.”