• Home
  • Nieuws
  • Rivas onderzoekt in kleinschalige pilot de mogelijkheden van reablement
Rivas is half november gestart met een kleinschalige pilot reablement. Innovatieadviseur Judie Slingerland is projectleider en vindt het belangrijk dat er behalve digitale innovaties ook gewerkt wordt aan sociale innovatie binnen de organisatie. Reablement past daarbij en is een mooie methode om de zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt te organiseren. De pilot wordt kleinschalig aangepakt en heeft vooral als doel om te onderzoeken op welke manier het gedachtegoed bij de organisatie past en hoe dit vervolgens het beste georganiseerd kan worden. Judie vertelt hoe ze de pilot hebben opgezet en deelt straks graag de opgedane kennis en ervaringen in de regio.

Judie werkt zeven jaar bij Rivas. De eerste drie jaar als wijkverpleegkundige en vervolgens als innovatieadviseur. Vanuit die functie is zij verantwoordelijk voor de pilot reablement. Zij voert die pilot uit samen met een team collega’s met verschillende functies. Waarom is er gekozen voor reablement, vragen we haar.  ,, In de afgelopen maanden is er veel nieuws hierover verschenen”, zegt Judie. ,,De positieve resultaten van het Langer Actief Thuis programma van MIJZO zijn breed gedeeld via de zorgmedia en ook is er een vereniging opgericht. Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat ook Rivas zich meer heeft verdiept in reablement en deze pilot is gestart.”

Zorg dichtbij cliënt organiseren via reablement
,,Je ziet dat veel organisaties worstelen met de vraag hoe je de zorg zo dichtbij de cliënt mogelijk kan organiseren”, merkt Judie verder op. ,,Dat doen wij ook en we willen onderzoeken of het gedachtegoed van reablement hier aan kan bijdragen. Uniek aan dat gedachtegoed is de positie van de cliënt én zorgverlener. De cliënt wordt op detailniveau betrokken bij de inhoud van zijn of haar eigen zorgproces en werkt op basis hiervan aan het herwinnen van zelfstandigheid. Een interdisciplinair team van professionals is hierbij ondersteunend. Dat spreekt ons als organisatie aan, maar we beseffen ook dat dit een andere houding van de zorgprofessionals vraagt.”

Twee verschillende aanpakken
Rivas is de pilot gestart met twee wijkteams en heeft hier vijf maanden voor uitgetrokken. De aanpak is bij beide teams verschillend. ,,Dat hebben we bewust gedaan”,, licht Judie toe. ,,Bij het ene team werken we met onze eigen fysiotherapeut en ergotherapeut. Bij het andere team steken we het breder in en werken we ook samen met de WMO van gemeente Molenlanden en een externe fysiotherapeut. Zo doen we met twee verschillende werkwijzen ervaring op. Misschien past het ene beter bij ons dan het andere of kiezen we ervoor om dit per team te bekijken. Daarnaast staat natuurlijk ook onderzoek centraal naar de manier van opschalen en beantwoorden we de vraag wat wijkteams nodig hebben om dit gedachtegoed en de nieuwe werkwijze te kunnen omarmen binnen het primaire proces”

Werkbezoek
Om inspiratie op te doen en te leren van de ervaringen van MIJZO is Judie met collega’s op werkbezoek geweest. ,,We hebben daar ook gevraagd hoe zij de pilot opgezet hebben. Zij organiseerden een kickoff en gingen vervolgens meteen aan de slag”, vertelt ze. ,,We verwachten dat dit voor onze organisatie onvoldoende zal zijn. Want reablement vraagt van de zorgprofessional dat hij of zij een ander gesprek met de cliënt voert en het revaliderend werken vraagt een andere manier van werken. Het is best lastig om samen met de cliënt de juiste behoeften boven tafel te krijgen en dan ook als zorgprofessional in het werk een stapje terug te doen, meer aan de cliënt zelf over te laten. Laatst gaf een ergotherapeut bijvoorbeeld het voorbeeld dat wanneer we een stapje terug doen en een cliënt zelf laten afdrogen, we snel geneigd zijn om alvast de douche te drogen en de handdoeken op te ruimen. Ook dit is onderdeel van ADL en zal een cliënt ook weer zelfstandig moeten doen wanneer hij of zij geen zorg meer ontvangt. Dat was best een eyeopener voor veel mensen. Het gaat echt veel verder dan we denken of beseffen. Dan is het goed om daar extra aandacht aan te geven”.

Positief
De implementatie van de pilot verloopt goed. De teams zijn met een beperkt aantal cliënten gestart en doen ervaring op. Tot nu toe zien we weinig weerstand binnen de organisatie. ,,Het lijkt wel stilte voor de storm”, zegt Judie lachend. ,,Maar de meesten staan er positief tegenover. En, doordat collega’s van verschillende disciplines met elkaar samenwerken, zien ze ook wat de ander doet en kan betekenen. Ik heb bijvoorbeeld al veel van de wijkverpleging gehoord dat ze niet wisten wat een ergotherapeut allemaal te bieden heeft. We gaan nu vooral zo door en zijn benieuwd naar de resultaten en ervaringen van de cliënten en de zorgprofessionals.”

Tips
Judie heeft nog wel een aantal geleerde lessen voor organisaties die ook met reablement willen starten. ,,Het is heel belangrijk om alle stakeholders meteen vanaf het begin te betrekken en een multidisciplinair projectteam samen te stellen”, zegt ze. ,,Een team met enthousiaste zorgverleners uit het primaire proces levert veel waardevolle inbreng op en uiteraard voelen zij zich dan ook meteen goed betrokken bij de pilot. Daarnaast werkt het positief om een paar ‘kartrekkers’ in te zetten om de zorgprofessionals mee te nemen. Niet zelf als projectleider voor een groep gaan staan, maar een enthousiaste zorgprofessional een presentatie laten geven. Zij weten waar je tegenaan loopt in de praktijk en hoe je dat op een goede manier kan oplossen. Het is ook nuttig om van de andere organisaties te leren. Dus haal succes- en faalfactoren op bij organisaties die al een pilot gedraaid hebben of bezig zijn met de implementatie. Dat hielp ons om afgewogen besluiten te nemen over de aanpak van de pilot. En tot slot: ga het gewoon doen en stel bij waar dat nodig is!”

Samenwerken
Rivas is, naast deze pilot, ook in gesprek met Waardeburgh en De Lange Wei om te onderzoeken of er samengewerkt kan worden op het gebied van reablement. Dit omvat ervaringen delen, maar ook zaken zoals het gezamenlijk oppakken van scholingen, communicatie richting verwijzers  en financiering. Tot slot nodigt Judie iedereen die meer wil weten uit om contact met haar op te nemen. Kom gerust langs als je als organisatie ook plannen hebt om met reablement te starten.”