Langer thuis wonen met slimme tools

Sanne-Lot Ulzen:

,Ik geloof echt in het langer thuis wonen met slimme tools. Zo houden we ruimte voor mensen die intensieve zorg nodig hebben.”Innovatie en data, begrippen die vaak genoemd worden, maar wat betekenen ze concreet voor de zorgorganisaties in onze regio’s? Sanne-Lot Ulzen, die sinds 1 februari als projectleider met deze onderwerpen aan de slag gaat, heeft daar wel een beeld bij. Haar opdracht kent vier speerpunten: monitoren van resultaten Innovatie-fabriek, Invoeren slimme hulpmiddelen voor het langer thuis wonen, onderzoek naar gebruik van data en het faciliteren van het Verbeterlab. Ze maakt momenteel een tour langs alle deelnemende organisaties om te inventariseren wat organisaties op deze gebieden doen, welke communicatieplatforms ze daarvoor gebruiken en wat hun ervaringen hiermee zijn. Wat is haar stip op de horizon en wat is haar aanpak?

Sanne-Lot heeft een brede werkervaring. Ze begon ooit als trainee bij ING en heeft in verschillende functies bij deze organisatie gewerkt. Met de zorg kreeg ze vanuit haar eigen privéleven te maken. Haar zoon heeft een verstandelijke beperking en samen met hem kwam ze in aanraking met verschillende zorgverleners. ,,Al snel merkte ik dat de zorgverleners elkaar niet altijd goed weten te vinden”, vertelt zij. ,,Toen ben ik samen met een oud-collega van ING aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een tool waarin we de cliënt centraal gezet hebben met daaromheen al zijn zorgverleners. De cliënt bepaalt op welk moment hij of zij welke zorgverleners nodig heeft. Per onderwerp brengt hij of zij die zorgverleners dan bij elkaar, zodat ze gegevens met elkaar kunnen uitwisselen en elkaar weten te vinden. We hebben zelfs een prijs vanuit het ministerie met deze tool gewonnen en hebben de tool uitgerold, maar zijn toch gestopt, omdat het in de praktijk toch moeilijk voor zorgorganisaties was om echt samen te werken.”

Medewerkers motiveren


Voordat Sanne Lot als projecteider Innovatie en Data startte, werkte zij als kwartiermaker voor de
Innovatie-fabriek van zorgnetwerk Drechtzorg. De Innovatie-fabriek helpt haar leden om innovaties uit te rollen die al bewezen zijn. Van nieuwe hulpmiddelen tot betere werkprocessen. ,,Een mooie opdracht waar we echt wel iets goeds neergezet hebben”, zegt Sanne-Lot. ,,Maar om echt verandering in de zorg te krijgen, is meer nodig dan hulpmiddelen. De zorgprofessionals motiveren om deze hulpmiddelen ook echt te gebruiken, is heel belangrijk. Anders kom je nog nergens. Daarom hebben we vanuit de Innovatie-fabriek de verbeterlabs van onze collega in Rotterdam (Conforte), ter beschikking gesteld.  Samen met collega’s gaan zorgprofessionals met elkaar in gesprek. Waar loop je tegenaan en hoe kan je dat oplossen? Deze vragen komen langs en daar komen acties uit voort die ze vaak meteen kunnen toepassen. Zo leren zorgprofessionals dat ze zelf ook zaken kunnen aanpakken en niet altijd op besluiten van bovenaf hoeven te wachten. En er ontstaat een beweging waar veranderen normaal wordt.

Rondje zorgorganisaties


Vanuit haar rol als programmamanager Innovatie en Data ligt de focus van Sanne-Lot bij de opdracht om slimme hulmiddelen die het langer thuis wonen voor ouderen ondersteunen regionaal te implementeren. Later gaat ze met het data vraagstuk aan de slag. ,,Ik maak nu een rondje langs alle 17 deelnemende zorgorganisaties”, vertelt ze. ,,Met mijn vragenlijstje onder de arm maak ik een inventarisatie van waar de organisaties staan en welke hulpmiddelen ze gebruiken met welk platform. Het zou heel mooi zijn als we regionaal allemaal dezelfde hulpmiddelen gebruiken. Dat is in het voordeel van de cliënt en de professionals. Professionals hebben allemaal dezelfde kennis en kunnen deze met elkaar delen. In de vergadering van maart wil ik graag de bestuurders een voorstel doen hoe we kunnen omgaan met de verschillende platformen die we nu gebruiken. Misschien een hoge ambitie, maar ik vind dat we de vaart erin moeten houden en van praten naar doen moeten.”

Beeldzorgteam


Als stip op de horizon heeft Sanne-Lot een centraal beeldzorgteam voor ogen waar alle gegevens en informatie van cliënten die zorg op afstand krijgen binnenkomt. ,,Dit team kan dan vooral de nachtzorg voor haar rekening nemen”, denkt Sanne-Lot. ,,En  we kunnen met dit team de thuiszorg op het platteland in de buitengebieden efficiënt regelen. Maar er moet nog veel gebeuren voordat het zo ver is. Het is mijn ambitie om in deze regio zoveel mogelijk zorgorganisaties mee te krijgen. Want het gaat ook over mensen zoals jij en ik. Wat hebben wij straks nodig als we oud zijn? Thuis wonen met behulp van de juiste tools kan er voor zorgen dat mensen die echt intensieve zorg nodig hebben terecht kunnen bij verpleeghuizen en ziekenhuizen. Ik geloof daar echt in en ga me hier sterk voor maken in deze regio!”