• Home
  • Nieuws
  • Jaarplan goedgekeurd, projectleiders uit de startblokken

Jaarplan goedgekeurd, projectleiders uit de startblokken

Op weg naar ouderen langer thuis als dat kan, digitaal als dat kanHet jaarplan is goedgekeurd en we zijn op weg naar onze stip op de horizon: zorgen dat ouderen in de regio prettig oud kunnen worden waarbij langer thuis wonen als dat kan centraal staat. Om de druk op de thuiszorg niet te vergroten, zetten we daarbij in op community care, reablement, zelfzorg ondersteuning en het creëren van zorgzame buurten. Daarnaast werken we ook aan scholing en werving van onze zorgprofessionals, zodat we voldoende goed opgeleide teams kunnen inzetten. Die stip op de horizon bereiken we niet zonder de inzet van technologie en innovaties. Programmamanager Anne van Riet-Keulen vertelt hoe we dit jaar met elkaar binnen de VVT Alliantie Waardenland met deze projecten aan de slag zijn gegaan.

,,Onze regiovisie is in lijn met het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen Akkoord (WOZO)”, vertelt Anne. ,,We gaan uit van zo lang mogelijk thuis wonen als dat kan en digitaal als het kan. Om die visie te realiseren hebben we een aantal projecten opgestart en werken we in deze regio met drie programmalijnen. Dat zijn Arbeidsmarkt & Opleiden, Wonen & Zorgaanbod, en Innovatie & Data. Binnen iedere programmalijn zijn inmiddels al een aantal projecten opgestart en sommige projecten, zoals het project zij-instromers, lopen al een tijdje. Onlangs hebben alle projectleiders met elkaar kennis gemaakt en vanaf nu spreken we elkaar sowieso maandelijks om zaken met elkaar af te stemmen. Met de 18 bestuurders hebben we ieder kwartaal afstemming en met het Dagelijks Bestuur stem ik veelvuldig af, zodat we allemaal goed weten wat er speelt en wat de voortgang van de projecten is.”

Zoeken en puzzelen


In de afgelopen jaren liepen er al een aantal projecten, maar het netwerk werkt steeds nauwer samen. De Regiovisie wordt steeds meer in gemeenschappelijkheid uitgevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat er nu een uitvoeringsorganisatie staat en we op een meer structurele basis met elkaar samenwerken. Het is soms nog wel even zoeken en puzzelen. ,,Iedere organisatie is anders”, licht Anne toe. ,,We hebben elkaar in de afgelopen jaren al leren kennen, maar samen naar een zelfde stip op de horizon (regiovisie) werken, vraagt meer dan elkaar kennen. Dat vraagt ook vertrouwen en soms is het ook nodig om een klein stukje van de autonomie in te leveren. Gelukkig zijn de bestuurders zich daar goed van bewust en wordt dit ook benoemd.”

Anne geeft als voorbeeld de projecten Slimme Sloten en Slimme Thuiszorg. ,,In de meest ideale situatie werken alle VVT-organisaties in onze regio met dezelfde platforms hiervoor”, licht Anne toe. ,,Niet alleen voor medewerkers is dat heel handig, maar ook voor de cliënten. Medewerkers zijn gemakkelijker elders in te zetten als dat nodig zou zijn. En als ze overstappen naar een andere organisatie kennen ze de hulmiddelen al. Cliënten krijgen niet met steeds andere hulpmiddelen te maken. Het is niet handig als cliënten die van meerdere organisaties zorg ontvangen bijvoorbeeld met verschillende bloeddrukmeters aan de slag moeten en via verschillende apps de meetgegevens door moeten geven. Iedereen is het daarover eens, maar hoe we hiermee precies omgaan, is nog niet duidelijk. Er zijn al organisaties die met tools op dit vlak werken en een ander platform gekozen hebben dan wij vanuit het project aanraden.”

Beter zichtbaar maken wat we doen


Toch kijkt Anne met vertrouwen naar de toekomst. ,,We hebben een goede basis voor de samenwerking liggen”, zegt ze stellig. ,,Die basis biedt voldoende stevigheid om straks knopen door te hakken, ook al liggen die soms gevoelig.” Omdat er nu ook echt praktische zaken zijn opgestart, is het tijd om het netwerk meer zichtbaar te maken. Ook dat is een speerpunt voor 2023. ,,We doen dat op verschillende manieren”, laat Anne weten. ,,We gaan intensiever en meer gestructureerd laten zien wat we doen en wat we bereiken. En we gaan nog voor de zomer samen met Zorgkantoor VGZ een bijeenkomst voor de stakeholders organiseren. In deze bijeenkomst maken we zichtbaar wat we met elkaar doen en dat we dit graag ook samen met de stakeholders willen doen. Het is dan ook de bedoeling dat we met  de verschillende partijen een eerste slag maken in de samenwerking voor het Regioplan  dat er eind van dit jaar moet liggen. Kortom, er is genoeg te doen. We hebben er zin in!”