• Home
  • Nieuws
  • Interview met voorzitter Jurjen Sponselee

Interview met voorzitter Jurjen Sponselee

Voorzitter VVT Alliantie Waardenland Jurjen Sponselee:
,,Mooie mijlpalen bereikt in 2022, op naar een 2023 met nog meer stappen voor goede ouderenzorg in de regio.”

Met gepaste trots kijkt Jurjen Sponselee terug op 2022. Jurjen is voorzitter van de VVT Alliantie Waardenland. Hoogtepunten dit jaar zijn wat hem betreft de opening van Verwijspunt 078, de Atlas Woonzorgwijzer, de opleiding voor zij-instromers, aandacht voor het opleiden van medewerkers rondom complex en onbegrepen gedrag en de Kenniscarrousel. Ook is hij blij met de uitbreiding van het netwerk met vijf nieuwe organisaties. Waarom noemt hij deze hoogtepunten en wat verwacht hij van de alliantie in 2023?

Jurjen is ruim vijf jaar bestuurder bij Het Spectrum en was vanaf de start van zijn bestuursfunctie lid van het Directeurenoverleg Verzorgings- en Verpleeghuizen Drechtsteden. Dit is de voorloper van VVT Alliantie Waardenland. Hij was dus ook van de partij toen in 2020 gestart werd met het maken van een regiovisie. ,,We beseften twee jaar geleden dat het noodzakelijk was om samen de uitdagingen in de ouderenzorg aan te vliegen”, vertelt hij. ,,Samen met Common Eye en de Droomfabriek gingen we met elkaar aan de slag. Met als resultaat een visieboekje dat een duidelijke leidraad is voor onze opgaves voor de komende jaren. Maar dat niet alleen. Er is ook aandacht voor de spelregels voor onze samenwerking. Want het vraagt nogal wat van alle organisaties om zo’n samenwerking aan te gaan. Het vraagt om vertrouwen en breed draagvlak.”

Uitbreiding alliantie tot 19 partijen


Samen met Corrie van Randwijk van De Merwelanden en Sander van IJsseldijk van De Lange Wei vormt Jurjen het Dagelijks Bestuur. Inmiddels bestaat de alliantie uit 19 partijen en wordt er gewerkt met twee subregio’s.  ,,Onze alliantie is afgelopen jaar gegroeid met vijf nieuwe organisaties”, vertelt Jurjen. ,,Dat vind ik een goed teken. Het feit dat organisaties deel uit willen maken van ons netwerk is positief en geeft aan dat we op de goede weg zijn. Een keer per kwartaal komen we met alle bestuurders bij elkaar. Daarnaast bepalen de subregio’s Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijf Heerenlanden zelf hun speerpunten. Zo kunnen we per regio inspelen op wat er nodig is.”

Verwijspunt 078: uniek in Nederland


Een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar is de opening van het Verwijspunt 078, vindt Jurjen. ,,Het is ons gelukt om met één gezamenlijke wachtlijst te werken voor alle verblijfsproducten”, zegt hij. ,,Ziekenhuis, huisartsen en andere verwijzers kunnen terecht bij één loket. Gevolg is dat mensen sneller op de juiste plek de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het proces is voor iedereen overzichtelijk en snel. We zijn hiermee uniek in Nederland. Echt heel mooi dat we dit met elkaar hebben weten te realiseren. Dit levert meerwaarde voor de ouderen in onze regio.”

Opleiden en kennis delen


Daarnaast is hij trots op het project zij-instromers. ,,We hebben dit jaar veel zij-instromers tot Verzorgende IG opgeleid”, vertelt hij. ,,De eerste mensen hebben hun diploma gehaald en zijn ook al aan het werk bij een van de deelnemende organisaties. Tijdens de Coronaperiode was de animo voor deze opleiding groot, nu moeten we er meer moeite voor doen om zij-instromers te werven. Maar we gaan daar zeker in 2023 ook mee door. We hebben deze mensen heel hard nodig om de tekorten op te vullen.”

,,We merken in de praktijk dat de complexiteit van de zorgvraag groter wordt en dat onze zorgprofessionals vaker te maken krijgen met onbegrepen gedrag”, vertelt Jurjen verder. ,,Daarom hebben we met alle organisaties trainingen opgezet die medewerkers konden volgen. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Dat geldt ook voor de kenniscarrousel. Medewerkers krijgen, als ze daar aan deelnemen, de gelegenheid om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Dit is echt regio breed omarmd. Ze bespreken casuïstiek met elkaar en leren zo van elkaar.”

Capaciteit in beeld gebracht


Een ander succes dit jaar is de Atlas Woonzorgwijzer. Een tool waarin onder andere de capaciteit van verpleeghuisplekken en maatschappelijke voorzieningen zichtbaar is gemaakt. ,,Deze tool helpt ons enorm als we in gesprek gaan met gemeenten en projectontwikkelaars”, licht Jurjen toe. ,,We hebben helder hoe de zorgvraag en de capaciteit zich tot elkaar verhouden en weten dus ook wat er in de nabije toekomst nodig is om iedereen die dat nodig heeft de juiste zorg op de juiste plek te geven.”

Innovaties hard nodig


Voor 2023 en de periode daarna ligt er volgens Jurjen nog een grote opgave te wachten. ,,Belangrijk is om antwoord te krijgen op de vraag hoe we in Nederland naar de ouderenzorg kijken”, zegt hij stellig. ,,Als we niets doen, krijgen we een zorginfarct. Dat is dus geen optie. We hebben nog lang niet alle antwoorden, maar we willen daar als alliantie het komend jaar veel energie in steken. Zeker is dat we innovaties en zorgtechnologie hard nodig zullen hebben om in de toekomst ouderen de juiste zorg te kunnen blijven leveren. Ook dat zal een speerpunt in 2023 zijn. We hebben een prachtige Innovatiefabriek. Daarin delen we best practices en van daaruit helpen we zorgprofessionals om ook daadwerkelijk met zorgtechnologie te gaan werken. Het moet een natuurlijk onderdeel van hun werk worden.”

,,Kortom, ook in het komend jaar is er genoeg te doen”, zegt hij lachend. ,,Er ligt een mooi jaarplan waarmee we met elkaar aan de slag gaan. Ik vind echt dat we met de goede dingen bezig zijn en heb er vertrouwen in dat we ook in 2023 weer mooie stappen kunnen zetten naar goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor ouderen in onze regio.”