• Home
  • Nieuws
  • Het moet anders: samenwerken voor ouderen

Het moet anders: samenwerken voor ouderen

24 september 2020 - Is de staat van de zorg voor ouderen in 2030 nog hetzelfde? Op donderdag 24 september hebben de 12 ouderenzorgorganisaties en zorgkantoor VGZ in de regio Waardenland hun gezamenlijke visie op de ouderenzorg in de regio tot 2030 gepresenteerd. De bestuurders zien hoe de ouderenzorg verandert en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. ‘Het moet anders,’ schrijven zij. ‘Het moet SAMEN.’ Als VVT alliantie Waardenland gaan zij gezamenlijk invulling geven aan de gedeelde visie.

Regionale ambitie
De gedeelde visie is het antwoord op de groeiende schaarste aan medewerkers en middelen en de tegelijkertijd groeiende vraag naar zorg van ouderen. Stuk voor stuk landelijke opgaven waaraan de bestuurders in Waardenland regionaal invulling willen geven. De regionale ambitie is: bereiken dat zorg dicht bij mensen toegankelijk is, aansluit op hun behoeften én betaalbaar blijft.

Realisatie
De visie is uitgewerkt in vijf onderwerpen (cliënten, medewerkers, organisatie, samenwerking en cultuur) en opgedeeld in twee sub-regio’s: Drechtstreden en Alblasserwaard-Vijfherenland. Zo kan er recht worden gedaan aan de eigen dynamiek en karakteristieken van de sub-regio’s. De visie gaat ook breder gedeeld en ingevuld worden met de verschillende stakeholders zoals de gehandicaptenzorg en GGZ, ziekenhuizen, gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en huisartsen.
Bij het realiseren van de ambitie voeren de bestuurders hetzij per sub-regio hetzij gezamenlijk projecten uit en trekken zij samen op.

Voorbeelden van projecten
In de afgelopen periode van de Coronacrisis heeft de samenwerking haar vruchten al af geworpen met een gezamenlijke opvang van Covid-patiënten, inrichting van een Centraal Coördinatiepunt om de zorg voor ouderen beter te stroomlijnen en de stimulering van beeldbellen.
Een ander voorbeeld van de samenwerking is het project voor zij-instromers om het personeelstekort in de ouderenzorg het hoofd te bieden. Per 1 december 2020 komen er dertig leerwerkplekken bij negen zorgorganisaties beschikbaar, mét baangarantie.

De verantwoordelijke zorgorganisaties in de regio Waardenland zijn:
Regio Drechtsteden: Het Spectrum, Merwelanden, Leger des Heils, Parkhuis, De Blije Borgh, Crabbehof, Swinhove, Waardenburgh
Regio Alblasserwaard Vijfherenlanden: Present, Rivas, De Lange Wei, Huis ter Leede en Waardeburgh.
NB: Waardeburgh neemt deel in beide regio’s omdat het werkgebied in beide regio’s valt.

Download het visieboek

Foto door Richard van Hoek Fotografie