• Home
  • Nieuws
  • De Lange Wei en De Blije Borgh doen een pilot Virtuele Thuiszorg en delen hun eerste ervaringen
De Lange Wei in Hardinxveld Giessendam is net gestart met de pilot als we Christine Verhoeven, manager extramurale zorg, spreken. Na de eerste hobbels is de pilot nu van start gegaan. De Blije Borgh in Hendrik Ido Ambacht is al wat verder op weg en heeft al een aantal aanvragen voor producten uitstaan. Verpleegkundige en kartrekker Renate Plaisier vertelt hoe de pilot is aangepakt en wat de eerste ervaringen zijn.

Manager Extramuraal Christine Verhoeven is van huis uit HBO Verpleegkundige en heeft ervaring als verpleegkundige bij een organisatie in Zwitserland. Inmiddels werkt ze drie jaar bij De Lange wei en stuurt ze zeven wijkteams en vier teams dagbesteding aan. De Lange Wei wilde graag aan de slag met nieuwe, slimmere manieren van zorgverlening en ging in eerste instantie aan de slag met alleen beeldbellen. ,,Dit bleek niet aan te slaan in de praktijk, omdat het product waarvoor gekozen was niet voldoende functioneerde”, vertelt Christine. ,,Gelukkig kwamen we via de VVT Alliantie Waardenland in aanraking met Virtuele Thuiszorg en Mobile Care. Dat gaat veel breder dan alleen beeldbellen. We kunnen nu kiezen uit meer dan 40 slimme hulpmiddelen. Dat betekent dat de cliënt zelf kan aangeven welk hulmiddel voor hem of haar handig en nuttig is.”

Bij De Blije Borgh zijn ze, na een voorbereiding van een halfjaar, nu zo’n twee maanden met de pilot bezig. Dat betekent dat er gesprekken met cliënten plaatsvinden en dat er gewerkt wordt aan vraagstukken als ‘hoe krijgen we de hulpmiddelen werkend bij de client?’ Ook de borging van de inzet van slimme hulpmiddelen is een belangrijk onderdeel van de pilot. Verpleegkundige Renate Plaisier trekt tijdens de pilot bij de Blije Borgh de kar voor haar thuiszorgteam. Zij raakte er min of meer bij  toeval bij betrokken. ,,Ik nam deel aan een aantal overleggen met Marit Baaij van het Verbeterlab en met projectleider Virtuele Thuiszorg Sanne Lot van Ulzen”, vertelt ze. ,,Ik werd door de verhalen die ik hoorde nog meer enthousiast en nu zijn we inmiddels gestart. Ik denk dat het voor de toekomst noodzakelijk is om meer technologische hulpmiddelen in te zetten. Het zal zeker helpen de zorg efficiënter in te zetten, zodat we meer cliënten kunnen verzorgen.”

Kartrekkers en zelf uitproberen
Belangrijk voor het slagen van de pilot is het enthousiasmeren van de zorgteams. En dat kost best wat tijd en moeite. Mobile Care werkt zo dat ze, als de pilot start, langs komen bij de teams die hieraan mee doen. Ze demonstreren dan alle hulpmiddelen, zodat de zorgprofessionals weten wat er allemaal mogelijk is. ,,Dat is een goede manier om iedereen er bekend mee te maken”, laat Christine weten. ,,Wij hebben binnen De Lange Wei twee kartrekkers aangesteld. Zij krijgen een wat uitgebreidere training en kunnen hun collega’s op weg helpen. Vervolgens gaan alle teams per cliënt bekijken welke hulpmiddelen passend zouden kunnen zijn. Dat bespreken ze met de cliënt. Uiteindelijk beslist hij of zij uiteraard of er een hulpmiddel aangeschaft wordt. De client is in de lead. Binnenkort starten we met de eerste gesprekken met de cliënten.”

Doos met toepassingen
Bij De Blije Borgh heeft Renate tijdens de koffie producten van Mobile Care uitgelegd en uitgeprobeerd tijdens de koffie. ,,Je ziet dat dit werkt”, zegt Renate. ,,Het kost best wat tijd om de collega’s echt mee te krijgen voor het inzetten van technologische hulpmiddelen. Maar als ze zelf wat toepassingen zien en uit kunnen proberen, dan gaat het meer leven en krijgen ze er een beter beeld bij. Ook tijdens werkoverleggen kaart ik het onderwerp altijd aan. Ik heb iedereen gevraagd de filmpjes op de website van Mobile Care goed te bekijken en mij te mailen als er ideeën zijn over het inzetten van een betaald product voor een cliënt. Dat werkt, want ik heb al een aantal mailtjes binnen. Er lopen ook al met een vijftal cliënten en hun familie gesprekken hierover. Ook hebben we al drie concrete aanvragen gedaan.”

Inmiddels is er bij de Blije Borgh ook afgesproken dat er meteen al tijdens de intake bekeken wordt welke hulpmiddelen voor de cliënt ingezet zouden kunnen worden. ,,Bij mezelf zit dit al aardig goed tussen mijn oren”, zegt Renate. ,,Ook mijn collega Lenneke doet dit al. Als we dit allemaal doen, dan wordt de inzet van technologische hulpmiddelen vanzelf een gewone zaak.” Renate benadrukt dat ook de mantelzorgers belangrijk zijn voor de inzet van slimme hulpmiddelen. ,,Zij zijn belangrijk voor de praktische zaken rond het installeren van de hulmiddelen. Denk alleen al aan zoiets als een wifi wachtwoord”, legt ze lachend uit. ,,Cliënten weten dit vaak zelf niet en dan is de hulp van een mantelzorger erg handig. Zij kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het enthousiasmeren van hun ouders voor het gebruik van een bepaald hulpmiddel. Daarom voeren wij vooral de gesprekken met de mantelzorgers en betrekken we hen bij de keuze om iets wel of niet aan te schaffen.”

Hobbels
Bij beide organisaties verloopt de pilot niet vlekkeloos. Dat hoort er helaas bij als je iets nieuws wilt uitproberen. Christine van De Lange Wei hoorde veel positieve verhalen over Mobile Care. Dus verwachtte ze dat de implementatie van de pilot bij De Lange Wei ook wel gladjes zou verlopen. ,,Helaas was dit niet het geval”, vertelt ze. ,,Een aantal afspraken kwam niet goed van de grond vanwege niet nagekomen afspraken van Mobile Care, maar inmiddels is dit opgelost en zijn we met een wijkteam en een casemanager Dementie gestart met de pilot. Binnen deze teams werken zorgprofessionals die al in eerdere baan met Mobile Care in aanraking zijn geweest. Dat is een voordeel. Zij waren er ook enthousiast over en nemen hun collega’s daar in mee. We hebben ook bewust een casemanager dementie erbij betrokken omdat juist voor de groep cliënten met een vorm van dementie slimme hulpmiddelen ingezet kunnen worden.”

Renate herkent die hobbels wel. Ook bij de Blije Borgh lopen ze tegen een aantal zaken aan. ,,Vooral de communicatie vanuit Mobile Care zou iets beter kunnen”, zegt ze. ,,Het is lastig om mensen te bereiken en aanvragen duren soms best lang. Ik heb dit signaal afgegeven en heb nu een aantal directe telefoonnummers, dus ik heb er vertrouwen in dat dit goed gaat komen. Ik zie het maar als opstartprobleempjes. Mobile Care heeft zelf ook aangegeven dat ze zich in 2024 gaan richten op het verhelpen van de groeiproblemen.”

Wanneer is de pilot geslaagd?
,,De pilot bij de Lange Wei loopt nog tot juni”, zegt Christine. ,,Dan bepalen we of en hoe we hiermee verder gaan. We hopen dat de inzet van slimme hulpmiddelen een tijdsbesparing gaat opleveren. De tijd die wordt bespaard, kunnen de zorgprofessionals op een andere manier aan de cliënten besteden, bijvoorbeeld aan welzijn. Als we dat kunnen realiseren, dan is wat mij betreft de pilot geslaagd.”
Renate geeft aan dat het ook belangrijk is om die tijdsbesparing in te zetten voor de zorg voor meer cliënten. ,,Als je bij een cliënt een zorgmoment weet weg te halen door bijvoorbeeld een medicijndispenser of een digitale weegschaal, dan kan die tijd ook weer ingezet worden voor andere cliënten die de zorg harder nodig hebben. Zo houden we de capaciteit op peil. Voor ons is de pilot geslaagd als het een vanzelfsprekendheid is dat we meteen al bij de intake het gesprek over de inzet van slimme hulpmiddelen voeren en als de communicatie met Mobile Care helemaal op orde is. Maar dat laatste gaat gelukkig al een stuk beter, dus dat komt wel goed.”

Neem de tijd en maak het laagdrempelig
Op de vraag of ze nog een tip hebben voor andere organisaties die zo’n pilot willen starten, antwoordt Christine meteen: ,,Denk niet dat je zomaar even aan de slag gaat met virtuele thuiszorg. Je komt altijd hobbels tegen. Het kost tijd om je teams uit te leggen waarom we deze hulpmiddelen nodig hebben en ze ervoor te enthousiasmeren. Ook alle afspraken met partijen goed inregelen kost tijd en aandacht. Dus, neem de tijd voor de voorbereiding, want het is belangrijk dat de basis goed staat.” Renate beaamt dit en voegt hier aan toe dat het werkt om het zo laagdrempelig mogelijk te maken, zowel voor de cliënt en zijn familie als voor de collega’s. Ik leg altijd uit aan een cliënt dat het de moeite waard is om iets uit te proberen en als het niet werkt dat we er dan mee stoppen. En om de collega’s enthousiast te maken, raad ik aan om zaken tastbaar te maken en ze te wijzen op de filmpjes op de website van Mobile Care. Die geven een goed beeld van wat er allemaal mogelijk is. Ik roep iedereen op deze te bekijken en erover na te denken. Want echt, we hebben deze hulpmiddelen nodig om onze cliënten van goede zorg te kunnen blijven voorzien.”