• Home
  • Nieuws
  • Constructieve netwerkbijeenkomst over de toekomst van de ouderenzorg in Waardenland

Constructieve netwerkbijeenkomst over de toekomst van de ouderenzorg in Waardenland

Donderdag 22 juni spraken bestuurders en beleidsmakers uit verschillende sectoren en organisaties over de toekomst van de ouderenzorg in de Alblasserwaard, Vijf Heerenlanden en Drechtsteden. Op initiatief van de VVT-Alliantie Waardenland kwamen zo’n 45 betrokkenen van onder andere gemeenten, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties en de ouderenzorg bij elkaar om hierover van gedachten te wisselen. Directe aanleiding was het verschijnen van het Regiobeeld waaruit af te leiden is hoe het met de zorg in de regio ervoor staat. Op basis van deze cijfers wordt er later dit jaar een Regioplan opgesteld.

De bijeenkomst startte met een korte inleiding van Jan Verschuren van Waardigheid & Trots over de landelijke uitdagingen die er liggen in de ouderenzorg. Daarna presenteerde Mark van Driest van Zorgkantoor VGZ de cijfers van het Regiobeeld. Opvallend in deze regio is dat ouderen nu al langer thuis wonen dan elders in Nederland. Er wordt een toename van 5,3% naar 8,7% van 80-jarigen en ouder verwacht. Ook is er al een toename van het aantal bezoeken aan de huisarts en het beroep dat mensen doen op de wijkverpleging.

Programmalijnen en eerste resultaten


Vervolgens nam Jurjen Sponselee, voorzitter van de VVT Alliantie Waardenland, iedereen mee in de ontwikkelingen van het netwerk. Hij benoemde de programmalijnen (Arbeidsmarkt & Opleiden, Wonen en Zorgaanbod, Innovatie & Data) en gaf aan wat de eerste resultaten zijn. De Alliantie is trots op het traject voor de zij-instromers waarvan de eerste studenten nu klaar zijn. Ook het Verwijspunt 078 is een mooi resultaat van de samenwerking. Maar ook de training voor zorgprofessionals op het gebied complex en onbegrepen gedrag en de ontwikkeling van de woonzorgatlas zijn mooie mijlpalen.

Projecten Reablement/VPT en Virtuele Thuiszorg


Daarna presenteerden projectleiders Betty Ambaum en Sanne-Lot van Ulzen hun projecten Reablement/VPT en Virtuele Thuiszorg. Zij vertelden over hun aanpak en wat de huidige stand van zaken van deze projecten is. Na een heerlijke lunch was het tijd voor actie. De aanwezigen splitsten zich op in twee groepen (de twee subregio’s)  en gingen aan de slag met twee vragen: waar is jouw eigen organisatie mee bezig als het gaat om de transformatie die nodig is om de ouderenzorg toekomstbestendig te houden en waar kunnen er verbindingen met de Alliantie gelegd worden?

Inspirerende middag


Het werden boeiende en inspirerende gesprekken. ,,Er wordt al heel veel gedaan in de regio”, zegt Jurjen Sponselee. ,,Dat wist ik wel, maar dat was vandaag wel heel duidelijk te merken. Er werden veel initiatieven, kennis en ervaringen gedeeld. Nu is het de kunst om elkaar nog beter te leren kennen en elkaar op te zoeken voor een intensievere samenwerking. In het najaar moet er een Regioplan gemaakt worden. Dat is een domein overstijgend plan, dus wat mij betreft gaan we met elkaar aan de slag. Ik hoor ook van veel aanwezigen dat ze deze bijeenkomst waardevol vonden en dat we dit vaker moeten doen. Wat mij betreft laat een vervolgbijeenkomst dan ook niet lang op zich wachten.”