• Home
  • Nieuws
  • Atlas WoonZorgwijzer Plus Waardenland geeft inzicht in woon- en zorgvraagstukken

Atlas WoonZorgwijzer Plus Waardenland geeft inzicht in woon- en zorgvraagstukken

VVT Alliantie Waardenland en Drechtzorg hebben het bestaande instrument Woonzorgwijzer uitgebreid tot een tool om gezamenlijke vraagstukken op gebiedsniveau in beeld te brengen.  De atlas WoonZorgwijzer Plus Waardenland geeft naast bestaande informatie over de zorgvraag inzicht in het aanbod aan voorzieningen dat er op lokaal niveau is. Op die manier is het mogelijk om gedeelde vraagstukken rondom wonen, welzijn en zorg in de regio te visualiseren en een vertaalslag te maken naar gerichte verbeteringen op wijk- en buurtniveau.

Het idee voor een atlas voor de regio kwam in eerste instantie voort uit gesprekken over het vraagstuk kwetsbare ouderen. In hoeverre zijn er woningen die geschikt zijn voor wonen met een mobiliteitsbeperking? Zijn er dagelijkse voorzieningen als supermarkt en openbaar vervoer, maar ook zorg en welzijnsvoorzieningen op loopafstand bereikbaar? Hoe staat het met de (ontwikkeling van de) dichtheid van de doelgroep in de verschillende wijken? De atlas visualiseert in welke gebieden de condities om langer zelfstandig te blijven wonen op orde zijn en op welke plekken er tekortkomingen zijn. De atlas is ook bruikbaar voor vraagstukken in andere sectoren zoals de GGZ (beschermd wonen) en de gehandicaptenzorg (dagbesteding, wonen).

De wens is om in de toekomst in samenwerking met lokale partners de atlas aan te vullen met data, zoals demografische gegevens, waardoor nog meer inzicht in de gezamenlijke opgaven ontstaat.
Het instrument bevindt zich momenteel in de testfase. In het najaar wordt er een gebruikersbijeenkomst georganiseerd voor lokale partners om aan de hand van actuele vraagtukken kennis te maken met de atlas WoonZorgwijzer Plus Waardenland.

Contact


Vragen? Neem contact op met Ines Pruijt, manager Drechtzorg