• Home
  • Nieuws
  • Ambitie Centraal Coördinatiepunt Dordrecht/Zwijndrecht

Ambitie Centraal Coördinatiepunt Dordrecht/Zwijndrecht

22 december 2020 - Samenwerkende zorgorganisaties van VVT Alliantie Waardenland uit Dordrecht en Zwijndrecht stellen ambitie op voor het realiseren van een Centraal CoördinatiePunt

VVT Alliantie Waardenland is een samenwerking van 12 ouderenzorgorganisaties in de regio Waardenland. Om de ouderen ook in 2030 de juiste zorg te kunnen bieden hebben deze 12 zorgorganisaties samen met zorgverzekeraar VGZ een visie op ouderenzorg opgesteld. Om de visie te realiseren worden diverse projecten opgestart/uitgevoerd.

Project Centraal Coördinatiepunt


Eén van deze projecten is het realiseren van een Centraal Coördinatiepunt. Het doel van het project is het realiseren van tijdige en juiste plaatsingen van cliënten voor diverse vormen van zorg (WLZ, GRZ, ELV en crisisopvang) naar een juist en beschikbaar bed. Daarmee wordt getracht de juiste zorg op de juiste plek voor (kwetsbare) ouderen te realiseren.

Ambitie Centraal Coördinatiepunt Dordrecht/Zwijndrecht


Binnen dit project hebben de bestuurders van de deelnemende organisaties uit Dordrecht en Zwijndrecht (Het Spectrum, De Merwelanden, PZC Dordrecht, Het Parkhuis, De Blije Borgh, SwinhoveGroep en Het Leger des Heils) een ambitie opgesteld met betrekking tot het in onderlinge samenwerking oppakken van de coördinatie van de best passende (tijdelijke) verblijfsplaats voor (veelal) ouderen in een VVT instelling.