Project Zorg en Dwang

Doel


Het doel van het project is de regionale vraagstukken die gepaard gaan met de invoering van de Wet Zorg en Dwang (WZD) in kaart te brengen en vervolgens gezamenlijk op te lossen.

Onderwerpen


Het project omvat 3 kernonderwerpen. Deze zijn:

1. Bestendige oplossing inrichten voor de procesgang omtrent onvrijwillige opname van psychogeriatrische cliƫnten. Hieronder wordt verstaan:
a. Borgen van de procesgang voor medische beoordeling voor IBS aanvraag.
b. Borgen van de procesgang voor medische beoordeling voor RM aanvraag.
c. Beschikbaarheid en realisatie van crisisbedden en procesgang crisisplaatsing mede organiseren.

2. Voorstel uitwerken op welke wijze medewerkers van de VVT alliantie Waardenland de functie van externe deskundige voor elkaar kunnen zijn en implementatie daarvan.

3. Voorstel maken waardoor de bestaande regionale klachtenadviescommissie ook Wzd klachten kan behandelen en implementatie daarvan.

Planning 2021


In het eerste kwartaal van 2021 zijn de regionale onderwerpen vastgesteld en is er een plan van aanpak (in concept) opgesteld. De volgende stap is om het plan van aanpak definitief vast te stellen en vervolgens werkgroepen te formeren die met de deelonderwerpen aan de slag gaan.

Deelnemende organisaties


Allen