Project Zorg en Dwang

Het doel van het project is de regionale vraagstukken die gepaard gaan met de invoering van de Wet Zorg en Dwang (WZD) in kaart te brengen en vervolgens gezamenlijk op te lossen.

Vragen die aan de orde komen zijn:
1. Wat is de huidige praktijk van het afgeven van deze medische verklaringen in Drechtsteden en AV-regio (werkwijze, rol Psychiater, aantallen)
2. Op welke wijze wordt momenteel de inzet van de psychiater voor deze medische verklaringen bekostigd? Hoe zou dat (naar verwachting) moeten bij inwerkingtreding van de WZD en WvGGZ?
3. Wie of welke functionarissen zijn de melders/vragers bij de huidige crisisdienst GGZ die de psychiater inroepen voor een taxatie in het kader van IBS of RM?
4. Hoe ziet de ideaaltypische organisatie eruit miv volgend jaar voor het inschakelen van bevoegde medici ? (conform antwoord op vraag 1)
Toelichting hierbij: hoe wordt voorkomen dat een SO op pad gaat voor een casus die uiteindelijk voor de GGZ bedoeld is en andersom.

Planning 2021


In het eerste kwartaal van 2021 zijn de regionale onderwerpen vastgesteld en is er een plan van aanpak (in concept) opgesteld. De volgende stap is om het plan van aanpak definitief vast te stellen en vervolgens werkgroepen te formeren die met de deelonderwerpen aan de slag gaan.


Het project heeft ervoor gezorgd dat de beschikbaarheid van crisisbedden afgestemd is met het CIZ.

Deelnemende organisaties


Allen