Project Zij-instroom

Binnen het Programma Arbeidsmarkt ontwikkelen we een gezamenlijk leeraanbod voor zij-instromers. Het Spectrum, Rivas en De Merwelanden hebben tijd en ruimte vrij gemaakt om dit versnelde traject voor zij-instromers vorm te geven door middel van het formuleren van een Programma van Eisen. De inspanningen moeten leiden tot een eerste cohort zij-instromers in het najaar van 2020.

Deelnemende organisaties


De Merwelanden, Het Spectrum, Het Parkhuis, Swinhove Groep, Rivas, De Lange Wei, Huis ter Leede, Present en Waardeburgh

Meer informatie


Veerle van de Winckel, programmamanager, veerle@vvtwaardenland.nl