Project Zij-instroom

Binnen het Programma Arbeidsmarkt ontwikkelen we een gezamenlijk leeraanbod voor zij-instromers.

Op 1 december 2020 zijn 27 leerlingen bij 8 organisaties aan de verkorte opleiding voor verzorgende niveau 3 begonnen. Organisaties zijn De Merwelanden, Het Parkhuis, De Swinhove Groep, Het Spectrum, Rivas Zorggroep, Present voor U, De Lange Wei en Huis ter Leede.

In april 2021 hebben we de opleiding tussentijds geëvalueerd. De belangrijkste opbrengsten:

  • Organisaties ervaren leerlingen over het algemeen als gemotiveerd en proactief.
  • Ze voldoen over het algemeen goed aan de verwachting van de werkbegeleiders.
  • De leerlingen laten op de opleiding goede prestaties zien en scoren hoger dan gemiddeld in de opleiding bij het NCOI.
  • De werkbegeleiding staat soms onder druk door ondercapaciteit en drukte. Dit blijft een aandachtspunt en binnen het project wordt gekeken hoe er meer ruimte voor werkbegeleiding gecreëerd kan worden.

Planning 2021


De opleiding voor de huidige groep zij-instromers loopt tot de zomer van 2022.  Uit een eerste inventarisatie blijkt dat minimaal 9 organisaties weer interesse hebben om mee te doen. Eind 2021 start weer een nieuwe groep zij-instromers.

Deelnemende organisaties


De Merwelanden, Het Spectrum, Het Parkhuis, Swinhove Groep, Rivas, De Lange Wei, Huis ter Leede, Present en Waardeburgh

Meer informatie


Veerle van de Winckel, programmamanager, veerle@vvtwaardenland.nl