Project Verwijspunt 078

Verwijspunt 078 realiseert tijdige en juiste plaatsingen van cliënten voor diverse vormen van zorg (WLZ, GRZ, ELV en crisisopvang) naar een juist en beschikbaar bed. Daarmee wordt getracht de juiste zorg op de juiste plek voor (kwetsbare) ouderen te realiseren. Kijk voor meer informatie op www.verwijspunt078.nl

In de loop van 2022 zal het Verwijspunt 078 ook in werking treden voor WLZ aanvragen.

De volgende specifieke resultaten worden beoogd:

  • Cliënten ontvangen sneller de juiste zorg op de juiste/gewenste plek.
  • Afname van het aantal plaatsingen/ligdagen op ‘verkeerde bedden’.
  • Tijdsbesparing voor verwijzers door het organiseren van één coördinatiepunt. De verwachting is dat daarmee de administratieve last verminderd wordt bij huisartsen.
  • Het kan een impuls geven aan de toeleiding tot VPT/MPT omdat in het coördinatiepunt beoordeeld kan worden of deze leveringsvormen voor de cliënt passend zijn.
  • Het genereert informatie over de vraagontwikkeling, omdat in het coördinatiepunt trends zichtbaar worden.

Deelnemende organisaties


Het Spectrum, De Merwelanden, PZC Dordrecht, Het Parkhuis, De Blije Borgh, Swinhove Groep en Het Leger des Heils