Project Regionaal opleiden

De VVT alliantie Waardenland beseft dat er op het gebied van leren en opleiden een gezamenlijke regionale opgave ligt. In de regiovisie is de ambitie uitgesproken om samen met het onderwijs deze opgave aan te pakken. Aan de werkgeversvereniging is gevraagd hoe dat aangepakt kan worden. De volgende drie stappen worden genomen:

1.
Samen met P&O, Opleidingscoördinatoren en Onderwijs aan de slag om een doe agenda op te stellen die in
het 2e kwartaaloverleg zal worden voorgelegd aan de VVT Alliantie.
a.
Wat kunnen we gezamenlijk aanpakken en wat niet?
b.
Wat zijn de prioriteiten?
c.
Hoe gaan we samenwerken?

2.
Opstellen van een voorstel voor een passend governance model gedaan: een plan van aanpak Leren en
Opleiden 2022.

Planning 2021


In juni 2021 is de verkenningsfase met HR- en opleidingsfunctionarissen afgerond. Op basis van deze gesprekken heeft de werkgeversvereniging diverse thema's geformuleerd waarvoor de WGV en VVT alliantie Waardenland zich op de korte en/of lange termijn gaan inzetten:

  • Programma strategisch sterk
  • Inkooptraject helpende(plus)
  • Inzet op innovatie en digitalisering
  • Flexibilisering onderwijs
  • Versterken werk- en leerklimaat

De uitvoering van stap 2 begint in november 2021.

Deelnemende organisaties


Allen

Meer informatie


Projectleider Luuk van Dijk, l.van.dijk@zorgenwelzijnzhz.nl