Project Regionaal opleiden

De VVT alliantie Waardenland beseft dat er op het gebied van leren en opleiden een geamenlijke regionale opgave ligt. In de regiovisie van februari 2020 is de ambitie uitgesproken om samen met het onderwijs deze opgave aan te pakken. Aan de werkgeversvereniging is gevraagd hoe dat aangepakt zou kunnen worden en zij hebben op 23 maart  2021  een voorstel aan de VVT Alliantie voorgelegd om 2 stappen uit te werken:

1.
Samen met P&O, Opleidingscoördinatoren en Onderwijs aan de slag om een doe agenda op te stellen die in
het 2e kwartaaloverleg zal worden voorgelegd aan de VVT Alliantie.
a.
Wat kunnen we gezamenlijk aanpakken en wat niet?
b.
Wat zijn de prioriteiten?
c.
Hoe gaan we samenwerken?

2.
Tevens wordt dan een voorstel voor een passend governance model gedaan: een plan van aanpak Leren
en Opleiden 2022.

Planning 2021


De uitvoering van stap 1 begint in september 2021. De uitvoering van stap 2 begint in november 2021.

Deelnemende organisaties


Allen

Meer informatie


Projectleider Luuk van Dijk, l.van.dijk@zorgenwelzijnzhz.nl