Project Position paper arbeidsmarkt

De afgelopen jaren zijn er verschillende succesvolle projecten gestart op het thema arbeidsmarkt, waaronder een regionale verkorte opleiding voor zij-instromers tot verzorgende IG en een pilot met vitaliteitscoaches. Tegelijkertijd willen we ook vooruitkijken. De ambities van de VVT alliantie Waardenland vragen om verdere concretisering. Zo is het de ambitie om regionaal meer op te trekken in het werven en behouden van medewerkers voor de zorg.

Hoe ziet dat deze ambitie eruit en waar hebben we elkaar als zorgorganisaties echt voor nodig? En als we morgen willen starten: wat is dan een logisch begin? In het position paper arbeidsmarkt geven we op deze vragen antwoorden.

Planning 2021


De Stuurgroep Arbeidsmarkt (bestaande uit Het Spectrum, Rivas, De Merwelanden en werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid) heeft het initiatief genomen om een eerste opzet voor het position paper te maken. Het position paper is inmiddels binnen de alliantie vastgesteld. Na de zomer volgt de uitwerking van het position paper in een plan van aanpak.

Deelnemende organisaties


Allen

Meer informatie


Heb je vragen? Neem contact op met Veerle van de Winckel, programmamanager, veerle@vvtwaardenland.nl