Project Innovatie

Zowel in de regiovisie van de AV-regio als van de Drechtsteden komt het belang van voorbereiden van (toekomstige) medewerkers op veranderingen in de zorg, sociale en technologische innovatie en regionale samenwerking duidelijk naar voren. De regiovisie vormt de ‘wat’ van de regionale aanpak op innovatie en staat aan de basis van de programma doelstellingen, het programma geeft vorm aan het ‘hoe’.

Het vergroten van innovatief vermogen in een organisatie en als regio is alleen mogelijk door het gezamenlijk doorlopen van een proces. We gaan daarom samen op reis. De reis (het vergroten van innovatief vermogen) is daarbij belangrijker dan de eindbestemming (welke innovatie gezien wordt als oplossing voor een bepaald probleem). Het startpunt wordt bepaald door een inventarisatie (nulmeting en behoefte analyse), en de doelen die we willen behalen zijn de stip op de horizon waar we naar toe willen bewegen.

Doelstellingen


  • Zorginstellingen in de regio hebben de competenties in huis om problemen of inefficiënties door middel van innovatie op te lossen.
  • Innovatie is in iedere zorginstelling in de regio structureel ingeregeld. Dit betekent dat innovatie niet wordt gezien en behandeld als project, maar als continu traject waarvoor op de werkvloer tijd en ruimte is vrijgemaakt.
  • De medewerker fungeert als motor voor het innovatief oplossen van bestaande problemen. Het innovatief vermogen van medewerkers wordt aangeboord en hierdoor ontstaat een toename in de medewerkerstevredenheid.
  • Het personeelstekort in de regio wordt kleiner doordat medewerkers actief betrokken zijn bij innovatie en slimme oplossingen worden geïmplementeerd waardoor ruimte in functies wordt gecreëerd. Dit draagt bij aan het behoud van medewerkers voor de sector.
  • De regio anticipeert op de zorgmedewerker van de toekomst. Dit is onderdeel van een gezamenlijke visie en innovatieagenda. De visie en agenda zijn geborgd in een domein- en sector overstijgend samenwerkingsverband tussen onderwijs, zorginstellingen en de gemeente.

Planning 2021


In het najaar van 2020 heeft Bureau Mei een nulmeting gehouden bij alle organisaties. De resultaten zijn begin 2021 besproken met alle bestuurders. In het voorjaar van 2021 wordt van start gegaan met een tweedaagse zorginnovatie voor bestuurders. Daarna wordt een voorstel gemaakt voor het vervolg van een educatietraject voor zowel bestuurders als medewerkers.

Deelnemende organisaties


Allen

Meer informatie


Projectleider Luuk van Dijk, l.van.dijk@zorgenwelzijnzhz.nl