Project Digitale vaardigheden

Innovaties in de zorg gaan deels gepaard met (meer) digitale toepassingen. In organisaties blijkt 1/5 van de medewerkers een digitale starter. Ze hebben moeite met het werken met computers en/of het gebruiken van digitale systemen. Dit kost veel tijd en kan leiden tot frustraties en meer ervaren werkdruk bij medewerkers.

Het project ‘digivaardig in de zorg’ heeft tot doel om iedere medewerker digitaal vaardig te maken, zodat iedereen voldoende toegerust is om nu en in de toekomst om te gaan met de digitale systemen in de zorg. Hiertoe worden eigen digicoaches opgeleid en in de organisaties ingezet.

Tools


Om medewerkers in de zorg digitaal vaardiger te maken, kunnen organisaties verschillende tools inzetten:
  • Inspiratie sessie
  • Educatie-workshop (projectplan in één dag)
  • Training voor digicoaches
  • Zelfscan voor medewerkers (een soort persoonlijke nulmeting)
  • Interne projectbegeleiding

Voor alle organisaties binnen de alliantie is een budget beschikbaar gesteld dat zij kunnen inzetten voor één of meerdere onderdelen binnen dit project.

Deelnemende organisaties:


Het Parkhuis, Huis Ter Leede, Het Spectrum, PZC

Meer informatie


Lydia van Baak, L.van.Baak@zorgenwelzijnzhz.nl