Project Digitale vaardigheden

Innovaties in de zorg gaan deels gepaard met (meer) digitale toepassingen. In organisaties blijkt 1/5 van de medewerkers een digitale starter. Ze hebben moeite met het werken met computers en/of het gebruiken van digitale systemen. Dit kost veel tijd en kan leiden tot frustraties en meer ervaren werkdruk bij medewerkers. Het project ‘digivaardig in de zorg’ heeft tot doel om iedere medewerker digitaal vaardig te maken, zodat iedereen voldoende toegerust is om nu en in de toekomst om te gaan met de digitale systemen in de zorg. Hiertoe worden eigen digicoaches opgeleid en in de organisaties ingezet.

Planning 2021


Inspiratiesessie
Op dinsdag 20 april 2021 vindt er een online inspiratiesessie 'digivaardigheden' plaats. Deze sessie geeft inzicht in wat het project 'digivaardigheden' inhoudt en wat er bij komt kijken. Alle deelnemende organisaties kunnen aan deze sessie meedoen.

Workshop
Voor Het Parkhuis vormt de inspiratiesessie de start van hun traject. Zij volgen aansluitend een workshop.

Deelnemende organisaties:


Present, Waardeburgh, Het Parkhuis en De Merwelanden

Meer informatie


Lydia van Baak, L.van.Baak@zorgenwelzijnzhz.nl