Project Digitale vaardigheden

He Innovaties in de zorg gaan deels gepaard met (meer) digitale toepassingen. In organisaties blijkt 1/5 van de medewerkers een digitale starter. Ze hebben moeite met het werken met computers en/of het gebruiken van digitale systemen. Dit kost veel tijd en kan leiden tot frustraties en meer ervaren werkdruk bij medewerkers. Het project ‘digivaardig in de zorg’ heeft tot doel om iedere medewerker digitaal vaardig te maken, zodat iedereen voldoende toegerust is om nu en in de toekomst om te gaan met de digitale systemen in de zorg. Hiertoe worden eigen digicoaches opgeleid en in de organisaties ingezet.

Planning 2021


Om medewerkers in de zorg digitaal vaardiger te maken, kunnen organisaties verschillende tools inzetten:
  • Inspiratie sessie
  • Educatie-workshop (projectplan in één dag)
  • Training voor digicoaches
  • Zelfscan voor medewerkers (een soort persoonlijke nulmeting)
  • Interne projectbegeleiding

Voor alle deelnemende organisaties is een budget beschikbaar gesteld dat zij kunnen inzetten voor één of meerdere onderdelen binnen dit project.

Het Parkhuis heeft in april 2021 de inspiratiesessie en workshop gevolgd. Het Spectrum heeft ook voor dit jaar nog een inspiratiesessie gepland.

Deelnemende organisaties:


Het Parkhuis en Spectrum

Meer informatie


Lydia van Baak, L.van.Baak@zorgenwelzijnzhz.nl